Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes»

Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Ennata Kivriņa, Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta direktore,(..)
29.10.2014 11:07
IMG_1347.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Evija Papule, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta(..)
29.10.2014 11:10
IMG_1361.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns prof. Andris Grīnfelds.
29.10.2014 11:15
IMG_1369.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāns prof. Andris Grīnfelds.
29.10.2014 11:16
IMG_1377.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Prof. Tatjana Koķe, Rīgas Stradiņa universitātes mācību prorektore, pētījuma "Pedagoga profesionālo kompetenču pilnveide(..)
29.10.2014 11:21
IMG_1387.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Prof. Tatjana Koķe, Rīgas Stradiņa universitātes mācību prorektore, pētījuma "Pedagoga profesionālo kompetenču pilnveide(..)
29.10.2014 11:27
IMG_1391.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Dr. Karine Oganisjana, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, pētījuma(..)
29.10.2014 11:36
IMG_1393.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Dr. Karine Oganisjana, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, pētījuma(..)
29.10.2014 11:39
IMG_1402.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Dr. Karine Oganisjana, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, pētījuma(..)
29.10.2014 11:42
IMG_1407.JPG
Konference «Starpdisciplinaritāte, radošums un uzņēmība - mūsdienu izglītības aktualitātes».
Dr. Karine Oganisjana, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece, pētījuma(..)
29.10.2014 12:14
IMG_1410.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības