Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Latvijas Universitātes 95. gadadienas pasākumi

Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
No kreisās:
LU JF dekāne profesore Kristīne Strada–Rozenberga;
LU DF dekāns profesors Juris(..)

27.09.2014 10:01
IMG_9105.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
No kreisās:
LU mācību prorektors prof. Andris Kangro;
LU rektors prof. Mārcis(..)

27.09.2014 10:05
IMG_9108.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
No kreisās:
LU DF dekāns profesors Juris Borzovs;
LU mācību prorektors prof. Andris(..)

27.09.2014 10:05
IMG_9111.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Vidū - LU rektors prof. Mārcis Auziņš.
27.09.2014 10:12
IMG_9126.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Studentu korporāciju pārstāvji.
27.09.2014 10:12
IMG_9127.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
27.09.2014 10:16
IMG_9133.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis.
27.09.2014 10:24
IMG_9154.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.
27.09.2014 10:30
IMG_9170.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.
27.09.2014 10:32
IMG_9175.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.
27.09.2014 10:39
IMG_9192.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
LU administratīvais direktors Jānis Stonis.
27.09.2014 10:54
IMG_9210.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
LU Teoloģijas fakultātes doktorants Rinalds Gulbis.
27.09.2014 10:55
IMG_9213.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
LU Teoloģijas fakultātes dekāns asoc. prof. Ralfs Kokins.
27.09.2014 10:55
IMG_9216.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīts dievkalpojums Doma baznīcā.
Pa labi - LU rektors prof. Mārcis Auziņš.
27.09.2014 10:56
IMG_9218.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienas svinības.
Latvijas Universitātes karogs.
27.09.2014 11:23
IMG_9235.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētāja prof. Māra Kļaviņa uzruna.
27.09.2014 13:01
IMG_9259.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) un fakultāšu dekāni.
27.09.2014 13:06
IMG_9262.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētāja prof. Māra Kļaviņa uzruna.
27.09.2014 13:06
IMG_9264.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētāja prof. Māra Kļaviņa uzruna.
27.09.2014 13:08
IMG_9266.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes Senāta priekšsēdētāja prof. Māra Kļaviņa uzruna.
27.09.2014 13:16
IMG_9280.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes rektora prof. Mārča Auziņa uzruna.
27.09.2014 13:17
IMG_9285.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes rektora prof. Mārča Auziņa uzruna.
27.09.2014 13:17
IMG_9288.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes fakultāšu dekāni.
27.09.2014 13:18
IMG_9290.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes fakultāšu dekāni.
27.09.2014 13:18
IMG_9292.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes rektora prof. Mārča Auziņa uzruna.
27.09.2014 13:19
IMG_9295.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Universitātes rektora prof. Mārča Auziņa uzruna.
27.09.2014 13:20
IMG_9297.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU zinātņu prorektora prof. Indriķa Muižnieka uzruna.
27.09.2014 13:23
IMG_9298.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna.
27.09.2014 13:25
IMG_9300.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka uzruna.
27.09.2014 13:26
IMG_9303.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks (pa kreisi) dāvina Latvijas Universitātei grāmatas "Terra Mariana"(..)
27.09.2014 13:32
IMG_9309.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks (pa kreisi) dāvina Latvijas Universitātei grāmatas "Terra Mariana"(..)
27.09.2014 13:32
IMG_9310.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU HZF dekāne profesore Ilze Rūmniece.
27.09.2014 13:33
IMG_9316.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes(..)
27.09.2014 13:36
IMG_9319.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes(..)
27.09.2014 13:36
IMG_9321.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesors Aksels Holvūts (Axel(..)
27.09.2014 13:36
IMG_9324.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Universitātes un Varšavas Universitātes profesors Aksels Holvūts (Axel Holvoet).
27.09.2014 13:37
IMG_9328.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Viļņas Universitātes profesoram Albertam(..)
27.09.2014 13:43
IMG_9335.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Viļņas Universitātes profesoram Albertam(..)
27.09.2014 13:43
IMG_9337.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Universitātes profesors Alberts Čaplinsks (Albertas Čaplinskas) parakstās LU Goda(..)
27.09.2014 13:43
IMG_9338.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU DF dekāns profesors Juris Borzovs (pa labi) sveic LU Goda doktoru, Viļņas Universitātes profesoru Albertu Čaplinsku(..)
27.09.2014 13:43
IMG_9340.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Universitātes profesors Alberts Čaplinsks (Albertas Čaplinskas).
27.09.2014 13:44
IMG_9344.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Universitātes profesors Alberts Čaplinsks (Albertas Čaplinskas).
27.09.2014 13:46
IMG_9347.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Rīgas Tehniskās universitātes profesoram Jānim(..)
27.09.2014 13:48
IMG_9349.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Rīgas Tehniskās universitātes profesoram Jānim(..)
27.09.2014 13:48
IMG_9351.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Grundspeņķis parakstās LU Goda doktoru grāmatā.
27.09.2014 13:48
IMG_9353.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU DF dekāns profesors Juris Borzovs (pa labi) sveic LU Goda doktoru, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Jāni(..)
27.09.2014 13:49
IMG_9355.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Grundspeņķis.
27.09.2014 13:49
IMG_9357.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz Goda doktora dilpomu Tallinas Tehniskās universitātes profesorei Helei-Mai(..)
27.09.2014 13:51
IMG_9361.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktore, Tallinas Tehniskās universitātes profesore Hele-Mai Hāva (Hele-Mai Haav) parakstās LU Goda(..)
27.09.2014 13:51
IMG_9363.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU DF dekāns profesors Juris Borzovs sveic LU Goda doktori, Tallinas Tehniskās universitātes profesori Hele-Mai Hāvu(..)
27.09.2014 13:51
IMG_9365.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktore, Tallinas Tehniskās universitātes profesore Hele-Mai Hāva (Hele-Mai Haav).
27.09.2014 13:51
IMG_9368.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda doktora dilpomu Tallinas Tehniskās universitātes profesoram(..)
27.09.2014 13:53
IMG_9372.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda doktora dilpomu Tallinas Tehniskās universitātes profesoram(..)
27.09.2014 13:53
IMG_9375.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Tallinas Tehniskās universitātes profesors Ahto Kalja parakstās LU Goda doktoru grāmatā.
27.09.2014 13:53
IMG_9377.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU DF dekāns profesors Juris Borzovs (pa labi) sveic LU Goda doktoru, Tallinas Tehniskās universitātes profesoru Ahto(..)
27.09.2014 13:53
IMG_9379.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Tallinas Tehniskās universitātes profesors Ahto Kalja.
27.09.2014 13:54
IMG_9382.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes(..)
27.09.2014 13:55
IMG_9387.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes(..)
27.09.2014 13:55
IMG_9388.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesors Olegs Vasilecs (Olegas Vasilecas) parakstās(..)
27.09.2014 13:55
IMG_9391.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes profesors Olegs Vasilecs (Olegas Vasilecas).
27.09.2014 13:56
IMG_9393.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF dekāns profesors Andris Grīnfelds.
27.09.2014 13:59
IMG_9395.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda doktora dilpomu Eberharda Kārļa Tībingenas Universitātes(..)
27.09.2014 14:01
IMG_9400.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda doktora dilpomu Eberharda Kārļa Tībingenas Universitātes(..)
27.09.2014 14:01
IMG_9401.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Eberharda Kārļa Tībingenas Universitātes profesors Ginters Ludvigs Hūbers (Günter Ludwig(..)
27.09.2014 14:01
IMG_9402.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF prof. Irina Maslo sveic LU Goda doktoru, Eberharda Kārļa Tībingenas Universitātes profesoru Ginteru Ludvigu(..)
27.09.2014 14:01
IMG_9405.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Eberharda Kārļa Tībingenas Universitātes profesors Ginters Ludvigs Hūbers (Günter Ludwig(..)
27.09.2014 14:02
IMG_9412.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas(..)
27.09.2014 14:07
IMG_9414.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa labi) pasniedz Goda doktora dilpomu Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas(..)
27.09.2014 14:07
IMG_9416.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas universitātes profesors Volodimirs Jevtukhs(..)
27.09.2014 14:08
IMG_9418.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF prof. Rudīte Andersone sveic LU Goda doktoru, Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas universitātes(..)
27.09.2014 14:08
IMG_9419.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF prof. Aīda Krūze sveic LU Goda doktoru, Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas universitātes profesoru(..)
27.09.2014 14:08
IMG_9420.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Ukrainas Nacionālās M. Dragomanova Pedagoģijas universitātes profesors Volodimirs Jevtukhs(..)
27.09.2014 14:08
IMG_9426.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda doktora dilpomu Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija)(..)
27.09.2014 14:14
IMG_9427.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda doktora dilpomu Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija)(..)
27.09.2014 14:14
IMG_9429.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija) profesors Samuels Gento Palacioss (Samuel Gento(..)
27.09.2014 14:14
IMG_9432.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF prof. Rudīte Andersone sveic LU Goda doktoru, Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija) profesoru Samuelu(..)
27.09.2014 14:14
IMG_9433.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF prof. Aīda Krūze sveic LU Goda doktoru, Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija) profesoru Samuelu Gento(..)
27.09.2014 14:14
IMG_9434.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU PPMF prof. Aīda Krūze (no kreisās), Ausma Špona un Irina Maslo sveic LU Goda doktoru, Nacionālās tālmācības(..)
27.09.2014 14:14
IMG_9435.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktors, Nacionālās tālmācības universitātes (Spānija) profesors Samuels Gento Palacioss (Samuel Gento(..)
27.09.2014 14:15
IMG_9439.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Fonda valdes priekšsēdētājs prof. Ivars Lācis.
27.09.2014 14:20
IMG_9442.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda biedra dilpomu LU mecenātam un "Friends of University of(..)
27.09.2014 14:22
IMG_9445.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda biedra dilpomu LU mecenātam un "Friends of University of(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9449.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedrs, mecenāts un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētājs Roberts(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9450.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedru, mecenātu un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētāju Robertu Blumbergu(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9452.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedru, mecenātu un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētāju Robertu Blumbergu(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9453.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedru, mecenātu un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētāju Robertu Blumbergu(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9454.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedru, mecenātu un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētāju Robertu Blumbergu(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9455.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedru, mecenātu un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētāju Robertu Blumbergu(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9456.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedru, mecenātu un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētāju Robertu Blumbergu sveic(..)
27.09.2014 14:23
IMG_9457.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedrs, mecenāts un "Friends of University of Latvia" valdes ASV priekšsēdētājs Roberts Blumbergs.
27.09.2014 14:24
IMG_9460.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz Goda biedra dilpomu LU mecenātei Inārai Teterevai.
27.09.2014 14:33
IMG_9468.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz Goda biedra dilpomu LU mecenātei Inārai Teterevai.
27.09.2014 14:33
IMG_9471.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedre, mecenāts Ināra Tetereva parakstās LU Goda biedru grāmatā.
27.09.2014 14:33
IMG_9472.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz Goda biedra dilpomu LU mecenātam Borisam Teterevam.
27.09.2014 14:33
IMG_9474.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedrs, mecenāts Boriss Teterevs parakstās LU Goda biedru grāmatā.
27.09.2014 14:33
IMG_9476.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedri, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi.
27.09.2014 14:34
IMG_9486.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Goda biedrs, mecenāts Boriss Teterevs.
27.09.2014 14:35
IMG_9493.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz emeritētā profesora diplomu prof. Dainuvītei Blūmai.
27.09.2014 14:37
IMG_9498.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz emeritētā profesora diplomu prof. Dainuvītei Blūmai.
27.09.2014 14:37
IMG_9501.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU emeritētā profesore Dainuvīte Blūma.
27.09.2014 14:38
IMG_9504.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz LU Ģerboņa Zelta zīmi profesoram Kalvim Torgānam.
27.09.2014 14:40
IMG_9509.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU JF dekāne profesore Kristīne Strada–Rozenberga sveic profesoru Kalvi Torgānu sakarā ar LU Ģerboņa Zelta zīmes(..)
27.09.2014 14:40
IMG_9512.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes saņēmējs profesors Kalvis Torgāns.
27.09.2014 14:41
IMG_9519.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU rektors Mārcis Auziņš (pa kreisi) pasniedz LU Ģerboņa Zelta zīmi profesorei Skaidrītei Lasmanei.
27.09.2014 14:44
IMG_9521.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU SZF dekāne profesore Inta Brikše (pa labi) sveic profesori Skaidrīti Lasmani sakarā ar LU Ģerboņa Zelta zīmes(..)
27.09.2014 14:44
IMG_9526.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes saņēmēja profesore Skaidrīte Lasmane.
27.09.2014 14:44
IMG_9529.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde. LU doktoru promocijas ceremonija.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz LU Apliecinājuma rakstu dr. Ievai Druvai-Lūsītei.
27.09.2014 14:54
IMG_9536.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde. LU doktoru promocijas ceremonija.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz LU Apliecinājuma rakstu dr. Ievai Druvai-Lūsītei.
27.09.2014 14:54
IMG_9537.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde. LU doktoru promocijas ceremonija.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz LU Apliecinājuma rakstu dr. Justam Dimantam.
27.09.2014 14:56
IMG_9564.JPG
Latvijas Universitātes 95. gadadienai veltīta LU Senāta svinīgā sēde. LU doktoru promocijas ceremonija.
LU rektors prof. Mārcis Auziņš pasniedz LU Apliecinājuma rakstu dr. Justam Dimantam.
27.09.2014 14:56
IMG_9565.JPG

27.09.2014 17:58
IMG_9862.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības