Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Konference «Meklējumi un atradumi»

Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LU zinātņu prorektora Indriķa Muižnieka ievadvārdi. Sēdi vada LFMI zinātniskais sekretārs Pauls Daija.
17.05.2012 10:11
IMG_7942a.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LFMI pētniece Zigrīda Frīde lasa referātu "Nīcas un Bārtas mācītājs G. Braže 19. gadsimta Latvijas literārajā dzīvē".(..)
17.05.2012 17:32
IMG_8061.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LU SZF profesors Viesturs Zanders lasa referātu "Ieskats Pāvila Klāna (1912-1979) trimdas gados".
17.05.2012 17:46
IMG_8075.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
Žurnāla "Letonica" 22. numura atvēršana. Vada žurnāla redaktors, LFMI pētnieks Kārlis Vērdiņš.
17.05.2012 18:45
IMG_8115.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
HZF doktorante Maija Treile lasa referātu "Dramaturga darba tendences 21. gadsimta Latvijas teātrī: starp literatūru un(..)
17.05.2012 10:48
M_A_2012_037.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LFMI vadošā pētniece Guna Zeltiņa lasa referātu "Romeo un Džuljeta interpretācijās: no naivā balkoniņa līdz narkomāna(..)
17.05.2012 11:16
M_A_2012_045.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LU HZF maģistrants Atis Rozentāls lasa referātu "Spēles ar laiku un telpu Latvijas Nacionālās operas iestudējumos:(..)
17.05.2012 12:40
M_A_2012_060.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LFMI pētnieks Raimonds Briedis lasa referātu "Dziesmu grāmatiņas kā 1940.-1941. gada dzejas paraugs".
17.05.2012 14:23
M_A_2012_070.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LU HZF doktorants, žurnāla "Latvju teksti" redkolēģijas loceklis Jānis Ozoliņš lasa referātu "Naratīvs, vēstījums,(..)
17.05.2012 14:46
M_A_2012_080.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
Rīgas Stradiņa universitātes asoc. profesors Sergejs Kruks lasa referātu "Semiozes izpratne latviešu avotos". Sēdi vada(..)
17.05.2012 15:17
M_A_2012_093.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
LZA Goda doktore Sarma Kļaviņa lasa referātu "Mūziskā persona Edīte Hauzenberga-Šturma Latvijā un trimdā". Sēdi vada(..)
17.05.2012 17:13
M_A_2012_104.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
Rolāna Barta grāmatas "Teksta bauda" atvēršana. No kreisās: apgāda "Mansards" vadītājs Jānis Oga, tulkotāji Indriķis(..)
17.05.2012 18:07
M_A_2012_142.jpg
Starpdisciplināra konference «Meklējumi un atradumi», ko organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LFMI).
Rolāna Barta grāmatas "Teksta bauda" atvēršana. Pa labi - LFMI direktore Dace Bula.
17.05.2012 18:10
M_A_2012_149.jpg
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības