Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

ESF projekta «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» seminārs

Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Dita Nīmante (LU, projekta satura koordinatore, zinātniskā asistente);
Linda Daniela (LU, projekta sadarbības(..)

10.05.2012 14:50
IMG_5730.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Linda Daniela (projekta sadarbības partneru koordinatore, zinātniskā asistente);
Baiba Martinsone (eksperts);(..)

10.05.2012 14:59
IMG_5738.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Linda Daniela (projekta sadarbības partneru koordinatore, zinātniskā asistente);
Baiba Martinsone (eksperts);(..)

10.05.2012 14:59
IMG_5739.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Baiba Martinsone (eksperts);
Dita Nīmante (projekta satura koordinatore, zinātniskā asistente) ;
Linda(..)

10.05.2012 15:00
IMG_5741.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Ludmila Molčanova (Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja, projekta koordinatore) ;
Gints Ročāns (Liepājas(..)

10.05.2012 15:01
IMG_5746.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Lidija Šatilova (Aglonas vidusskolas direktore, projekta koordinatore, projekta pasniedzēja) ;
Andrejs Zagorskis(..)

10.05.2012 15:02
IMG_5755.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Velga Mālkalne (Smiltenes ģimnāzijas direktore, projekta pasniedzēja) ;
Dace Gailīte (Smiltenes novada dome,(..)

10.05.2012 15:02
IMG_5765.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Eva Fišere (Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde, projekta koordinatore) ;
Edmunds Misevičs (Svētes(..)

10.05.2012 15:03
IMG_5767.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Solvita Pavlovska (Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darba jomā, projekta(..)
10.05.2012 15:03
IMG_5774.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Lillija Šodnaka (Rēzeknes novada pašvaldība, projekta koordinatore) ;
Vinera Dimpere (Maltas 2.vidusskolas(..)

10.05.2012 15:03
IMG_5779.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Gaļina Melne (Rīgas Lastādijas internātpamatskolas direktore, projekta pasniedzēja) ;
Baiba Martinsone (LU,(..)

10.05.2012 15:05
IMG_5784.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Gaļina Melne (Rīgas Lastādijas internātpamatskolas direktore, projekta pasniedzēja) ;
Baiba Martinsone (LU,(..)

10.05.2012 15:05
IMG_5786.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Irēna Lagūna (Kursīšu pamatskolas direktore, projekta pasniedzēja) ;
Linda Daniela (LU, projekta sadarbības(..)

10.05.2012 15:06
IMG_5792.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Judīte Rubīna (Iecavas pamatskolas direktore, projekta pasniedzēja) ;
Linda Daniela (LU, projekta sadarbības(..)

10.05.2012 15:07
IMG_5795.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Linda Daniela (LU, projekta sadarbības partneru koordinatore) Baiba Martinsone (LU, eksperts) ;
Aleksandrs Kļimovs(..)

10.05.2012 15:07
IMG_5798.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Linda Daniela (LU, projekta sadarbības partneru koordinatore, zinātniskā asistente) ;
Marina Isupova (Daugavpils(..)

10.05.2012 15:07
IMG_5803.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Linda Daniela (LU, projekta sadarbības partneru koordinatore, zinātniskā asistente) ;
Gunta Kraģe (LU, projekta(..)

10.05.2012 15:10
IMG_5825.JPG
Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei»
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
Darba seminārs.

Linda Daniela (LU, projekta sadarbības partneru koordinatore, zinātniskā asistente) ;
Gunta Kraģe (LU, projekta(..)

10.05.2012 15:10
IMG_5827.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības