Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

LU mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā

Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Dr. Alfrēda Bīlmaņa Piemiņas fonda (ASV) dibinātājs Ceronis Bīlmanis.
22.09.2011 16:02
IMG_4268.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere (no kreisās), Dr. Alfrēda Bīlmaņa Piemiņas fonda (ASV) dibinātājs(..)
22.09.2011 16:08
IMG_4274.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "FMS Group" valdes priekšsēdētājs Jānis Bergs un "Accenture Latvija" direktors Maksims Jegorovs.
22.09.2011 16:09
IMG_4276.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
LU teoloģijas fakultātes docents Juris Cālītis.
22.09.2011 16:18
IMG_4284.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
AS "SAF Tehnika" valdes locekli Airu Loiti sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:28
IMG_4288.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
UAB "Sicor Biotech" filiāles Latvijā vadītāju Aināru Kravali (pa labi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:28
IMG_4289.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "Metrum" valdes priekšsēdētāju Larisu Reini sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:28
IMG_4292.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
"Microsoft Latvia" vadītāju Ēriku Eglīti (pa labi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:29
IMG_4297.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "Euroaptieka" valdes priekšsēdētāju Ingu Zemdegu-Grāpi sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:29
IMG_4298.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
E. Felsberga stipendijas dibinātāju Gunti Bērziņu sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:29
IMG_4304.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Dr. Alfrēda Bīlmaņa Piemiņas fonda (ASV) dibinātāju Ceroni Bīlmani sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:30
IMG_4306.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
LU Fonda mecenātes M. M. V. Petkevičs LU pilnvaroto pārstāvi Rūtu Krastiņu sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:30
IMG_4308.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Jāni Lielcepuri (pa labi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:30
IMG_4312.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
"Accenture Latvija" direktoru Maksimu Jegorovu (pa labi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:30
IMG_4313.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SEB bankas Personāla pārvaldes vadītāju Gunitu Meieri sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:31
IMG_4318.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
LMT Korporatīvo un mārketinga komunikāciju dienesta direktoru Normundu Zalpēteri sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:31
IMG_4319.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "FMS Group" valdes priekšsēdētāju Jāni Bergu sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:31
IMG_4322.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Kora "Juventus" pārstāvi Induli Krauzi (pa labi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:31
IMG_4328.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
AS "Swedbank" komunikāciju vadītāju Latvijā Ivaru Svilānu sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:31
IMG_4329.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
AS "Sidrabe" pārstāvi Līvu Jansoni sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:32
IMG_4332.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Studentu korporācijas "Lettonia" filistru biedrības pārstāvi Pēteri Ločmeli (pa labi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:32
IMG_4336.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
"IBM Latvija" mārketinga vadītāju Latvijā Santu Rutku sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:32
IMG_4338.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "Armgate" direktoru Rēviku Vardanjanu (pa kreisi) sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:33
IMG_4343.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "Armgate" valdes locekli Vinetu Zilgalvi sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:33
IMG_4346.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvi Markus Hafner sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:33
IMG_4350.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
Konrāda Adenauera Fonda pārstāvi Unu Spēlmani-Baumani sveic LU rektors Mārcis Auziņš.
22.09.2011 16:33
IMG_4354.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
LU senās mūzikas ansambļa "Canto" priekšnesums.
22.09.2011 16:34
IMG_4357.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
LU senās mūzikas ansambļa "Canto" priekšnesums.
22.09.2011 16:35
IMG_4359.JPG
Latvijas Universitātes mecenātu pieņemšana pie LU rektora Morbergu vasarnīcā.
SIA "Metrum" valdes priekšsēdētāja Larisa Reine.
22.09.2011 16:51
IMG_4369.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības