Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Septembris

Aristoteļa svētki
(99 bildes)
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes darbinieki
(138 bildes)
Konference "Latvijas masu mediju loma demokrātiskas sabiedrības veidošanā"
(9 bildes)
Futbola spēle FS METTA/Latvijas Universitāte – FK Tukums-2000/TSS
(10 bildes)
Inovācijas arēna (Innovation Circus) pie Kongresu nama
(9 bildes)
Kosmisko laika apstākļu novērojumi SWEETS projekta ietvaros
(19 bildes)
LU viesojas mecenāta Roberta Hirša radinieki
(30 bildes)
LU senioru jubileju svinības
(21 bildes)
Projekta "Baltijas jūras reģiona studiju akadēmiskā personāla kompetences paaugstināšana" noslēguma seminārs
(7 bildes)
Seminārs "Ģeogrāfijas uz Zemes zinātņu fakultāte – pārmaiņas un attīstība"
(5 bildes)
Seminārs "ASV un Latvijas sadarbības perspektīvas materiālzinātnēs"
(5 bildes)
LU viesojas delegācija no Tibetas Autonomā reģiona Ķīnā
(6 bildes)
Latvijas Universitāte un Latvijas Televīzija apspriež savstarpējas sadarbības iespējas
(5 bildes)
LU, Ģenerālprokuratūra un Tieslietu ministrija paraksta sadarbības līgumu
(10 bildes)
Asoc. prof. Kaspara Baloža grāmatas "Ievads civiltiesībās" atklāšana
(16 bildes)
Zinātnes kafejnīca un Zinātnieku nakts
(34 bildes)
LU 88. gadadienai veltītie pasākumi
(143 bildes)
LU "mini FUTBOLA KAUSS" pirmais posms
(30 bildes)
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte.
Notiek Vizuālās mākslas skolotāja studiju programmas studentu darbu vērtēšana.
04.09.2007 14:15
i229.JPG
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes ēka.
04.09.2007 14:16
i230.JPG
Pirmā lekcija jaunajā augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā "Telpiskās attīstības plānošana" LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.
Studenti, Ģeogrāfijas nodaļas studiju metodiķe Gunta Lukstiņa (otrā no kreisās) un studiju programmas direktors asoc.(..)
07.09.2007 09:59
i278.JPG
Pirmā lekcija jaunajā augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā "Telpiskās attīstības plānošana" LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.
Pa kreisi - studiju programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis.
07.09.2007 10:00
i279.JPG
No labās: Kaspars Balodis un Jānis Timma.
LU Fizikas un matemātikas fakultātes datorzinātņu bakalaura studiju programmas 3.kursa studenti, kas Inovāciju arēnas(..)
20.09.2007 09:45
i368.JPG
Rīgas panorāma.
Skats uz Rīgu no Ķīpsalas.
23.09.2007 16:34
i369.JPG
Rīgas panorāma.
Skats uz Rīgu no Ķīpsalas.
23.09.2007 16:52
i370.JPG
Eiropas Savienības septītās pētniecības un tehnoloģiju attīstības pragrammas Latvijā informatīvā diena par pasaulē jaudīgākā neitronu starojumu avota būves perspektīvu Lundā.
No kreisās: Andrejs Siliņš, LZA viceprezidents; Andis Zīlāns, Latvijas Zinātnes padome; Arnolds Ūbelis, EK 7.(..)
26.09.2007 12:04
i373.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind