Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Februāris

LU 64. konferences plenārsēde.
Ausma Cimdiņa, LU FF profesore.
01.02.2006 14:09
B01.JPG
LU 64. konferences plenārsēde.
Artis Pabriks, LR ārlietu ministrs.
01.02.2006 14:25
B03.JPG
LU 64. konferences plenārsēde.
Artis Pabriks, LR ārlietu ministrs.
01.02.2006 14:26
B04.JPG
LU 64. konferences plenārsēde.
Maija Kūle, LU VFF profesore.
01.02.2006 15:01
B05.jpg
LU Bibliotēkā restaurēto 19. gadsimta franču armijas ekspedīcijas Ēģiptē gravīru prezentācija Francijas kultūras centrā.
No kreisās: Bruno Delands (Bruno Deslandes), arhitekts, eģiptologs; Jānis Klētnieks, Rīgas Tehniskās universitātes(..)
03.02.2006 17:06
B06.JPG
LU Bibliotēkā restaurēto 19. gadsimta franču armijas ekspedīcijas Ēģiptē gravīru prezentācija Francijas kultūras centrā.
No kreisās: Aija Brīvniece (Ārzemju mākslas muzeja restaurācijas nodaļas vadītāja), Una Kastanovska (restauratore) un(..)
03.02.2006 17:32
B08.JPG
LU Bibliotēkā restaurēto 19. gadsimta franču armijas ekspedīcijas Ēģiptē gravīru prezentācija Francijas kultūras centrā.
No kreisās: Aija Brīvniece (Ārzemju mākslas muzeja restaurācijas nodaļas vadītāja), Una Kastanovska (restauratore) un(..)
03.02.2006 17:32
B09.JPG
LU Bibliotēkā restaurēto 19. gadsimta franču armijas ekspedīcijas Ēģiptē gravīru prezentācija Francijas kultūras centrā.
No kreisās: Aija Brīvniece (Ārzemju mākslas muzeja restaurācijas nodaļas vadītāja), Una Kastanovska (restauratore) un(..)
03.02.2006 17:32
B10.JPG
Kristīne Ante.
LU VFF izpilddirektore, lektore.
06.02.2006 14:12
B11.jpg
Kristīne Ante.
LU VFF izpilddirektore, lektore.
06.02.2006 14:12
B12.JPG
Kristīne Ante.
LU VFF izpilddirektore, lektore.
06.02.2006 14:14
B13.JPG
Kristīne Ante.
LU VFF izpilddirektore, lektore.
06.02.2006 14:15
B14.JPG
Inga Leitāne.
06.02.2006 14:20
B15.jpg
Uzņēmējdarbības uzsākšanas tālmācības programmas atklāšana invalīdu informācijas un vides pieejamības centrā "VAR!".
No kreisās: Ivars Balodis, apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs; Maija Poršņova, Va/s "Latvijas Hipotēku un zemes(..)
10.02.2006 12:08
B16.JPG
Uzņēmējdarbības uzsākšanas tālmācības programmas atklāšana invalīdu informācijas un vides pieejamības centrā "VAR!".
No kreisās: Kārlis Viša, apvienības "Apeirons" projekta vadītājs; Ivars Balodis, apvienības "Apeirons" valdes(..)
10.02.2006 12:30
B17.JPG

10.02.2006 17:02
B23.JPG

10.02.2006 17:04
B24.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
No kreisās: Aigars Kalvītis, LR Ministru prezidents; Ivars Lācis, LU rektors; Zinaida Šomšteina, LU BMC direktore;(..)
14.02.2006 10:01
B25.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
No kreisās: Aigars Kalvītis, LR Ministru prezidents; Ivars Lācis, LU rektors.
14.02.2006 10:02
B26.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
No kreisās: Elmārs Grēns, LU BMC zinātniskais direktors.
14.02.2006 10:02
B27.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
Elmārs Grēns, LU BMC zinātniskais direktors.
14.02.2006 10:05
B28.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
LU BMC zinātnieks Jānis Kloviņš (vidū) iepazīstina Aigaru Kalvīti (no kreisās) un LU rektoru Ivaru Lāci ar centra(..)
14.02.2006 10:37
B30.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
LU BMC zinātnieks Jānis Kloviņš (no labās) iepazīstina Aigaru Kalvīti un LU rektoru Ivaru Lāci ar centra laboratorijām.
14.02.2006 10:39
B31.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:39
B32.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
LU BMC zinātnieks Jānis Kloviņš (no labās) iepazīstina Aigaru Kalvīti un LU rektoru Ivaru Lāci ar BMC Genoma centra(..)
14.02.2006 10:41
B33.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
No labās: Ivars Lācis, LU rektors; Aigars Kalvītis, LR Ministru prezidents.
14.02.2006 10:42
B34.jpg
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:45
B35.JPG
LR Ministru prezidents Aigars Kalvītis viesojas LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.
No labās: Ivars Lācis, LU rektors; Aigars Kalvītis, LR Ministru prezidents.
14.02.2006 10:46
B36.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:49
B37.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:50
B38.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:50
B39.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:51
B40.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:51
B41.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:58
B42.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:59
B43.JPG
LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorija.
14.02.2006 10:59
B44.JPG

14.02.2006 14:24
B45.JPG
LU studentu aptaujā par labāko profesoru visvairāk balsu saņēmis FMF profesors Rūsiņš Mārtiņš Freivalds.
Profesoru (no kreisās) sveikt ieradušies LU FMF datorikas nodaļas vadītājs Jānis Bičevskis, LU studentu padomes pārstāvji(..)
14.02.2006 14:32
B46.JPG
LU studentu aptaujā par labāko profesoru visvairāk balsu saņēmis FMF profesors Rūsiņš Mārtiņš Freivalds.
No kreisās: prof. Freivaldam studentu cienītākā profesora balvu pasniedz LU rektors Ivars Lācis.
14.02.2006 14:34
B47.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Plakāts. Eiropas Sociālais fonds izglītībai. Eiropas Savienības struktūrfondi.
15.02.2006 13:04
B50.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:07
B51.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:07
B52.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:07
B53.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:12
B54.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:13
B55.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:15
B56.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:15
B57.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:17
B58.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
15.02.2006 13:18
B59.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:23
B60.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:24
B61.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:26
B62.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:31
B63.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:31
B64.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:32
B65.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:33
B66.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:34
B67.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:35
B68.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:36
B69.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:39
B70.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:41
B71.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:48
B72.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:49
B73.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:50
B74.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:50
B75.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:53
B76.JPG
LU Ķīmijas fakultāte.
Laboratorija.
15.02.2006 13:56
B77.JPG
Aigars Runčis.
LU VFF students, grupas "Borowa MC" vokālists.
16.02.2006 17:18
B78.JPG
Aigars Runčis.
LU VFF students, grupas "Borowa MC" vokālists.
16.02.2006 17:18
B79.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
Aija Zobena, izdevuma "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005" galvenā redaktore.
22.02.2006 12:09
B80.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
Fotokonkursa "Iekadrē tautas attīstību" uzvarētāju apbalvošana.
22.02.2006 12:14
B81.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
Baiba Bela-Krūmiņa, viena no izdevuma "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005" autorēm.
22.02.2006 12:18
B82.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
Inta Brikše, LU SZF dekāne, viena no izdevuma "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005" autorēm.
22.02.2006 12:25
B83.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
Inta Brikše, LU SZF dekāne, viena no izdevuma "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005" autorēm.
22.02.2006 12:27
B84.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
No labās: Margarita Dunska, viena no izdevuma "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005" autorēm.
22.02.2006 12:33
B85.JPG
Diskusija "Plānojot nākamo pārskatu par tautas attīstību".
No labās: Margarita Dunska, viena no izdevuma "Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005" autorēm; Aija Zobena,(..)
22.02.2006 12:33
B86.JPG
Projekta "Dabas zinātņu pamatu studiju moduļa izveidošana LU" studiju kursu autoru informatīvais seminārs.
No kreisās: Jānis Dzelzītis, LU ĢZZF lektors; Aivars Markots, LU ĢZZF lektors.
23.02.2006 15:07
B87.JPG
Informatīvs pasākums "Studijas nemainās... studijas mainām mēs" par dabas zinātņu studiju programmu modernizāciju LU.
Vitālijs Zelčs, LU ĢZZF profesors.
01.03.2006 11:10
B91.jpg
LU stenda izstādei "Skola 2006" skice.
Thu Feb 09 00:00:00 GMT 2006
B96.jpg
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind