Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Septembris

LU 86.gadadienai veltītie pasākumi
(92 bildes)
Ieva Bite.
LU PPF asociētā profesore, psihoterapeite.
01.09.2005 17:01
i001.jpg
Ieva Bite.
LU PPF asociētā profesore, psihoterapeite.
01.09.2005 17:03
i002.jpg
Ieva Bite.
LU PPF asociētā profesore, psihoterapeite.
01.09.2005 17:03
i003.jpg
Cilvēki apūšas pie pilsētas kanāla.
01.09.2005 17:27
i004.JPG
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Daina Andersone, LU MF asoc. prof; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:19
i005.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Rudīte Andersone, LU PPF asoc. prof.
02.09.2005 10:19
i006.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Ringolds Balodis, LU JF asoc. prof.
02.09.2005 10:19
i007.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Ringolds Balodis, LU JF asoc. prof.
02.09.2005 10:19
i008.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Ieva Bite, LU PPF asoc. prof.
02.09.2005 10:19
i009.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Agrita Briede, LU ĢZZF asoc. prof.
02.09.2005 10:20
i010.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Arkādijs Gandzs, LU MF asoc. prof.
02.09.2005 10:20
i011.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Jānis Ikstens, LU SZF acoc. prof; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:21
i012.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Daiga Iļjanova, LU JF asoc. prof.
02.09.2005 10:21
i013.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Daiga Iļjanova, LU JF asoc. prof.
02.09.2005 10:21
i014.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Jānis Melbārdis, LU PPF asoc. prof.; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:21
i015.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Guntis Bārzdiņš, LU FMF profesors.
02.09.2005 10:23
i020.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Maija Brēde, LU MVF profesore; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:23
i021.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Uldis Kalnenieks, LU BF profesors.
02.09.2005 10:24
i022.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Valdis Pīrāgs, LU MF profesors; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:25
i024.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Kārlis Podnieks, LU FMF profesors; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:25
i025.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Malgožata Raščevska, LU PPF profesore.
02.09.2005 10:25
i026.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Malgožata Raščevska, LU PPF profesore.
02.09.2005 10:25
i027.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Andrejs Reinfelds, LU FMF profesors.
02.09.2005 10:26
i028.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Viesturs Reņģe, LU PPF profesors.
02.09.2005 10:26
i029.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Jānis Rozenfelds, LU JF profesors.
02.09.2005 10:26
i030.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Aija Zobena, LU SZF profesore; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:27
i031.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Aija Zobena, LU SZF profesore; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 10:27
i032.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Uldis Kondratovičs, LU BF dekāns; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 11:16
i033.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Uldis Kondratovičs, LU BF dekāns; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 11:16
i034.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Vladimirs Dubra, LU EVF prodekāns.
02.09.2005 11:16
i035.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Kaspars Balodis, LU JF dekāns.
02.09.2005 11:16
i036.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; Jānis Švirksts, LU ĶF dekāns.
02.09.2005 11:17
i037.jpg
Latvijas Universitātes darbinieku sapulce. Diplomu pasniegšana profesoriem un asociētajiem profesoriem.
No kreisās: Inta Brikše, LU SZF dekāne; Ivars Lācis, LU rektors.
02.09.2005 11:17
i038.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
04.09.2005 19:57
i040.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Lāpas aizdegšana.
04.09.2005 20:12
i042.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
LU vadība. Priekšējā rindā no labās - fakultāšu dekāni: Juris Cālītis (TF); Kaspars Balodis (JF); Gvido Straube (VFF);(..)
04.09.2005 20:14
i043.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
04.09.2005 20:15
i044.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
04.09.2005 20:16
i045.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
LR izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes (vidū) uzruna.
04.09.2005 20:17
i046.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
04.09.2005 20:18
i047.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.

04.09.2005 20:20
i048.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
No kreisās: Uldis Kondratovičs, LU BF dekāns; Inese Balčūne, studenšu korporācijas "Dzintra" seniore; Vladimirs Dubra, LU(..)
04.09.2005 20:21
i049.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Jānis Caune, studentu korporācijas "Philyronia" seniors, kamiltons.
04.09.2005 20:22
i050.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Vidū - Jānis Caune, studentu korporācijas "Philyronia" seniors, kamiltons.
04.09.2005 20:23
i051.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
04.09.2005 20:24
i053.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Dejo LU deju kolektīvs "Dancis".
04.09.2005 20:26
i054.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Dejo LU deju kolektīvs "Dancis".
04.09.2005 20:27
i055.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Dejo LU deju kolektīvs "Dancis".
04.09.2005 20:27
i056.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Priekšlpānā - Ance Bērziņa, LU Studentu padomes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja, JF studente.
04.09.2005 20:28
i057.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Dzied LU koris "Juventus".
04.09.2005 20:29
i058.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005.
Dzied LU koris "Juventus". Pa labi priekšplānā - diriģents Juris Kļaviņš, otrajā plānā - Edīte Simanoviča, LU jaunrades(..)
04.09.2005 20:29
i059.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiens uz LU galveno ēku.
Priekšplānā pa kreisi - Atis Peičs, LU direktors. Aizmugurē - orķestris "Rīga".
04.09.2005 20:43
i065.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiena dalībnieku sagaidīšana pie LU galvenās ēkas.
No labās: Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors; Ivars Lācis, LU rektors; Juris Krūmiņš, LU mācību prorektors; Pāvels(..)
04.09.2005 21:00
i069.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiens uz LU galveno ēku.
LU Medicīnas fakultātes studenti un dekāns Uldis Vikmanis.
04.09.2005 21:06
i075.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiens uz LU galveno ēku.
LU Ķīmijas fakultātes studenti un dekāns Jānis Švirksts.
04.09.2005 21:07
i076.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiens uz LU galveno ēku.
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti un dekāns Māris Kļaviņš.
04.09.2005 21:07
i077.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiena dalībnieku sagaidīšana pie LU galvenās ēkas.
No labās: Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors; Ivars Lācis, LU rektors; Juris Krūmiņš, LU mācību prorektors; Pāvels(..)
04.09.2005 21:10
i079.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005. Gājiena dalībnieku sagaidīšana pie LU galvenās ēkas.
LU galvenās ēkas vestibilā dzied LU koris "Juventus". Pa kreisi - diriģents Juris Kļaviņš.
04.09.2005 21:14
i081.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Pa kreisi - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:44
i084.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Vidū - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:45
i085.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Pa kreisi - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:51
i086.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Pa kreisi - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:52
i087.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Pa kreisi - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:53
i088.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Pa kreisi - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:53
i089.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Vidū - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:54
i090.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Ekspreskonkurss studentiem. Vidū - Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs.
04.09.2005 23:54
i091.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
No kreisās: Kaspars Upacieris (Ufo, radio SWH DJ), vakara vadītājs un Aristotelis (Dzintris Kolāts, Latvijas Radio(..)
05.09.2005 00:05
i095.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Aristoteļa lomā - Dzintris Kolāts, Latvijas Radio ģenerāldirektors.
05.09.2005 00:05
i096.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Aristoteļa lomā - Dzintris Kolāts, Latvijas Radio ģenerāldirektors.
05.09.2005 00:07
i097.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Aristoteļa lomā - Dzintris Kolāts, Latvijas Radio ģenerāldirektors.
05.09.2005 00:07
i098.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Aristoteļa lomā - Dzintris Kolāts, Latvijas Radio ģenerāldirektors.
05.09.2005 00:08
i099.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Aristoteļa lomā - Dzintris Kolāts, Latvijas Radio ģenerāldirektors.
05.09.2005 00:11
i100.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
No kreisās: Ance Bērziņa, LU Studentu padomes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja, JF studente; Kaspars Upacieris (Ufo,(..)
05.09.2005 00:13
i101.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Muzicē grupa "Double Faced Eels".
05.09.2005 00:18
i102.jpg
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Muzicē grupa "Double Faced Eels".
05.09.2005 00:26
i103.JPG
Jaunā Studenta svētki (Aristoteļa svētki) '2005 "Sapņu fabrikā".
Muzicē grupa "Double Faced Eels".
05.09.2005 00:29
i104.JPG

05.09.2005 12:41
i105.jpg

05.09.2005 12:41
i106.jpg
Zigmārs Atvars.
05.09.2005 12:44
i107.jpg
Zigmārs Atvars.
05.09.2005 12:44
i108.jpg
Zigmārs Atvars.
05.09.2005 12:44
i109.jpg
Zigmārs Atvars.
05.09.2005 12:44
i110.jpg
Zigmārs Atvars.
05.09.2005 12:46
i111.jpg
Zigmārs Atvars.
05.09.2005 12:46
i112.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Priekšplānā no kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents.
Otrajā plānā no(..)

07.09.2005 09:42
i113.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
No kreisās: Ivars Lācis, LU rektors; prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents; Freya Herrmann, prezidenta(..)
07.09.2005 09:43
i114.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents (no kreisās) un Ivars Lācis, LU rektors, noslēdz sadarbības līgumu starp(..)
07.09.2005 10:32
i115.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents (no kreisās) un Ivars Lācis, LU rektors, noslēdz sadarbības līgumu starp(..)
07.09.2005 10:32
i116.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents (no kreisās) un Ivars Lācis, LU rektors, apmainās dāvanām.
07.09.2005 10:33
i117.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Priekšplānā - Prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents, parakstās LU viesu grāmatā.
07.09.2005 10:34
i118.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents (no kreisās) un Ivars Lācis, LU rektors, apmainās dāvanām.
07.09.2005 10:36
i119.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
Prof. Wolfgang A. Hermann, MTU prezidents un Ivars Lācis, LU rektors, apmainās dāvanām.
No kreisās: Freya(..)

07.09.2005 10:37
i120.jpg
Minhenes Tehniskās universitātes (MTU) delegācija tiekas ar LU rektoru Ivaru Lāci.
No kreisās: Prof. Dr.-Ing. Ingolf Ruge (atvaļināts) MTU, Integrēto sistēmu institūts; Jānis Palkavnieks, LU SAD(..)
07.09.2005 10:38
i121.jpg

07.09.2005 16:21
i122.jpg

07.09.2005 16:22
i123.jpg

07.09.2005 16:23
i124.jpg

07.09.2005 16:24
i125.jpg

07.09.2005 16:25
i126.jpg

07.09.2005 16:26
i127.jpg

07.09.2005 16:26
i128.jpg

07.09.2005 16:26
i129.jpg

07.09.2005 16:27
i130.jpg

07.09.2005 16:28
i131.jpg

07.09.2005 16:33
i132.jpg
Studenti pie LU galvenās ēkas.
08.09.2005 14:10
i133.JPG
Studenti pie LU galvenās ēkas.
08.09.2005 14:12
i134.JPG
Studenti pie LU galvenās ēkas.
08.09.2005 14:16
i135.JPG
Studentu serviss. Pakalpojumu nodaļa.
No kreisās - Linda Mitte, LU Studentu servisa vecākā lietvede.
08.09.2005 14:26
i136.JPG
Studentu serviss. Pakalpojumu nodaļa.
No kreisās - Linda Mitte, LU Studentu servisa vecākā lietvede.
08.09.2005 14:27
i137.JPG
Studentu serviss. Pakalpojumu nodaļa.
No kreisās - Linda Mitte, LU Studentu servisa vecākā lietvede.
08.09.2005 14:29
i138.JPG
Starptautsika konference "Viktors Hēns. Filoloģijas - kultūras zinātnes - eseistika ".
Ralfs-Reiners Vutenovs (Ralph-Rainer Wuthenow/Frankfurt am Main).
16.09.2005 09:28
i146.jpg
Starptautsika konference "Viktors Hēns. Filoloģijas - kultūras zinātnes - eseistika ".
Ralfs-Reiners Vutenovs (Ralph-Rainer Wuthenow/Frankfurt am Main).
16.09.2005 09:31
i147.jpg
Starptautsika konference "Viktors Hēns. Filoloģijas - kultūras zinātnes - eseistika ".
Mihaels Švitāls (Michael Schwidtal /Frankfurt am Main).
16.09.2005 10:01
i148.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:35
i162.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:37
i163.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:37
i164.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:41
i165.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:42
i166.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:50
i167.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:54
i168.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:55
i169.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 18:56
i170.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:00
i171.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:00
i172.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:02
i173.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:03
i174.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:04
i175.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:07
i176.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:09
i177.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:10
i178.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:11
i179.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:14
i180.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:20
i181.jpg
LU studentu padomes (LUSP) sēde.
LUSP priekšsēdētājas vēlēšanas.
16.09.2005 19:21
i182.jpg
LU pārstāvji tiekas ar izglītības programmatūras izstrādes firmas "Ignite!" priekšsēdētāju Nīlu Bušu un uzņēmēju Borisu Berezovski, lai pārrunātu Latvijai atbilstošas programmas izstrādi.
Priekšplānā no kreisās: (?); Nīls Bušs (Neil Bush); Uldis Straujums, LIIS (Latvijas Izglītības informatizācijas(..)
22.09.2005 12:52
i187.jpg
LU pārstāvji tiekas ar izglītības programmatūras izstrādes firmas "Ignite!" priekšsēdētāju Nīlu Bušu un uzņēmēju Borisu Berezovski, lai pārrunātu Latvijai atbilstošas programmas izstrādi.
Otrais no kreisās: Nīls Bušs (Neil Bush).
Labajā pusē, no priekšplāna uz aizmugurējo: Uldis Straujums, LIIS(..)

22.09.2005 12:52
i188.JPG

Elīna Harja, LU ĢZZF studente.
23.09.2005 14:36
i192.JPG

Elīna Harja, LU ĢZZF studente.
23.09.2005 14:37
i193.JPG

Elīna Harja, LU ĢZZF studente.
23.09.2005 14:47
i195.JPG
Žurnāla "Terra" 5 gadu jubilejas svinības.
Vitolds Grabovskis, žurnāla projekta iniciators un vadītājs, LU FMF docents.
23.09.2005 16:18
i196.jpg
Žurnāla "Terra" 5 gadu jubilejas svinības.
Vidū - Ilgonis Vilks, žurnāla galvenais redaktors.
23.09.2005 16:40
i197.jpg
Žurnāla "Terra" 5 gadu jubilejas svinības.
No kreisās - Ilgonis Vilks, žurnāla galvenais redaktors.
23.09.2005 16:47
i198.jpg
Žurnāla "Terra" 5 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Vitolds Grabovskis, žurnāla projekta iniciators un vadītājs; Ilgonis Vilks, žurnāla galvenais redaktors.
23.09.2005 17:04
i199.jpg
Žurnāla "Terra" 5 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Vitolds Grabovskis, žurnāla projekta iniciators un vadītājs; Ilgonis Vilks, žurnāla galvenais redaktors.
23.09.2005 17:05
i200.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Fakultātes mācībspēki sagaida viesus. Priekšplānā - dekāns Edgars Ošiņš.
30.09.2005 17:57
i202.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Ina Druviete, LR izglītības un zinātnes ministre; Oļģerts Tipāns, LR izglītības un zinātnes ministres biroja(..)
30.09.2005 18:00
i203.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Kitija Freija-Karlsone; LU MVF izpilddirektore; Andrejs Veisbergs, LU MVF Sastatāmās valodniecības un(..)
30.09.2005 18:17
i204.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Vidū - Miervaldis Mozers, vakara vadītājs, LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas docents.
30.09.2005 18:17
i205.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors.
30.09.2005 18:19
i206.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Edgars Ošiņš, LU MVF dekāns.
30.09.2005 18:28
i207.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Edgars Ošiņš, LU MVF dekāns.
30.09.2005 18:29
i208.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Ingrīda Kramiņa, Anglistikas nodaļas vadītāja, profesore; Ināra Penēze, Literatūras un kultūras nodaļas(..)
30.09.2005 18:30
i209.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Viesi - ārvalstu vēstnieki Latvijā.
30.09.2005 18:41
i210.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Ina Druviete, LR izglītības un zinātnes ministre.
30.09.2005 18:44
i211.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: Ingrīda Kramiņa, Anglistikas nodaļas vadītāja, profesore; Ināra Penēze, Literatūras un kultūras nodaļas(..)
30.09.2005 18:45
i212.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No labās: LR izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pasniedz atzinības rakstu MVF dekānam doc. Edgaram Ošiņam.
30.09.2005 18:49
i213.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: LR izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pasniedz atzinības rakstu MVF profesorei Ingrīdai Kramiņai.
30.09.2005 18:49
i214.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: LR izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pasniedz atzinības rakstu MVF profesoram Viktoram Ivbulim.
30.09.2005 18:50
i215.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No labās: LR izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pasniedz atzinības rakstu MVF profesoram Andrejam Veisbergam,(..)
30.09.2005 18:50
i216.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: LR izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pasniedz atzinības rakstu MVF profesoram Andrejam Bankavam,(..)
30.09.2005 18:50
i217.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No kreisās: LR izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete pasniedz atzinības rakstu asoc. profesorei Ilgai Brigznai,(..)
30.09.2005 18:51
i218.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Andrejs Veisbergs, LU MVF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas vadītājs, profesors.
30.09.2005 19:02
i219.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
No labās: Daugavpils universitātes rektore Zaiga Ikere sveic LU MVF dekānu Edgaru Ošiņu.
30.09.2005 19:13
i220.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Jānis Elsbergs, tulkotājs, dzejnieks.
30.09.2005 19:24
i221.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Kaspars Rezgalis, MVF Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs.
30.09.2005 19:26
i222.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
30.09.2005 19:33
i223.jpg
LU Moderno valodu fakultātes 40 gadu jubilejas svinības.
Priekšplānā - Edgars Ošiņš, LU MVF dekāns.
30.09.2005 19:37
i224.jpg

23.09.2005 14:34
i191.JPG

Elīna Harja, LU ĢZZF studente.
23.09.2005 14:41
i194.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind