Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Marts

LU Bioloģijas fakultātes ēka.
02.03.2005 09:31
C01.JPG
LU Bioloģijas fakultātes ēka.
02.03.2005 09:33
C02.JPG
LU Bioloģijas fakultātes ēka.
02.03.2005 09:34
C03.JPG
LU Bioloģijas fakultātes ēka.
02.03.2005 09:35
C04.JPG
LU Bioloģijas fakultātes ēka.
02.03.2005 09:39
C05.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
No lab.: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Māris Treimanis, E-universitātes projekta vadītājs; Jānis Reirs, LR īpašu(..)
04.03.2005 11:01
C24.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
No lab.: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Māris Treimanis, E-universitātes projekta vadītājs; Jānis Reirs, LR īpašu(..)
04.03.2005 11:02
C25.JPG
Jānis Reirs.
LR īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās.
04.03.2005 11:03
C26.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
No kr.: prof. Māris Treimanis, E-universitātes projekta vadītājs; prof. Ivars Lācis, LU rektors; Jānis Reirs, LR īpašu(..)
04.03.2005 11:04
C27.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
No kr.: Jānis Reirs, LR īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās; prof. Ivars Lācis, LU rektors.
04.03.2005 11:37
C32.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
04.03.2005 11:50
C33.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
04.03.2005 11:50
C34.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
04.03.2005 12:19
C35.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
04.03.2005 12:24
C36.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
04.03.2005 12:43
C38.JPG
11.starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2005" Ķīpsalas izstāžu centrā.
04.03.2005 12:49
C39.JPG
Informatīva lekcija par Campus Europae studentu apmaiņas projekta piedāvātajām iespējām.
No kr.: Jānis Pudulis, Campus Europae pārstāvis latvijā, LU MF students.
09.03.2005 16:37
C40.JPG
Informatīva lekcija par Campus Europae studentu apmaiņas projekta piedāvātajām iespējām.
No kr.: Jānis Pudulis, Campus Europae pārstāvis latvijā, LU MF students.
09.03.2005 16:40
C41.JPG
Lietuviešu literatūras lasītavas atklāšana LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavā, Visvalža ielā 4a.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; Aivars Čigurs, LU Filoloģijas fakultātes izpilddirektors; Iveta Gudakovska, LU(..)
10.03.2005 16:01
C42.JPG
Lietuviešu literatūras lasītavas atklāšana LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavā, Visvalža ielā 4a.
10.03.2005 16:01
C43.JPG
Lietuviešu literatūras lasītavas atklāšana LU Bibliotēkas Humanitāro zinātņu lasītavā, Visvalža ielā 4a.
10.03.2005 16:02
C44.JPG
LU rektorāta arodbiroja atskaišu un vēlēšanu sapulce.
Vidū - Solveiga Skotele, LU arodorganizācijas priekšsēdētāja.
11.03.2005 11:25
C47.JPG
LU Rektorāta arodbirojs.
No kreisās: Anita Kalniņa, LU Arhīva vadītāja; Astra Kravčenko, LU Sociālā dienesta vadītāja; Klementīne Novika, LU(..)
11.03.2005 11:50
C48.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
No kr.: Roberts Andrigo (Robert Andrigo), Kanādas vēstnieks Latvijā; prof. Andrejs Bankavs, LU MVF Romanistikas(..)
16.03.2005 15:56
C49.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
No kr.: Roberts Andrigo (Robert Andrigo), Kanādas vēstnieks Latvijā; doc. Edgars Ošiņš, LU Moderno valodu(..)
16.03.2005 16:01
C51.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
Prof. Andrejs Bankavs, LU MVF Romanistikas nodaļas vadītājs.
16.03.2005 16:09
C52.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
Roberts Andrigo (Robert Andrigo), Kanādas vēstnieks Latvijā.
16.03.2005 16:10
C53.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
Prof. Ivars Lācis, LU rektors.
16.03.2005 16:13
C54.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
Arnis Brīnums.
16.03.2005 16:33
C58.JPG
Atvērto durvju diena Juridiskajā fakultātē.
18.03.2005 12:28
C59.JPG
Atvērto durvju diena Juridiskajā fakultātē.
Tālākajā plānā no labās: Kaspars Balodis, LU JF dekāns; Jānis Lazdiņš, LU JF prodekāns.
18.03.2005 12:59
C60.JPG
Uldis Luckāns.
Latvijas Studentu apvienības prezidents, LU FMF students.
20.03.2005 16:36
C61.jpg
Uldis Luckāns.
Latvijas Studentu apvienības prezidents, LU FMF students.
20.03.2005 16:36
C62.jpg
Uldis Luckāns.
Latvijas Studentu apvienības prezidents, LU FMF students.
20.03.2005 16:37
C63.jpg
Uldis Luckāns.
Latvijas Studentu apvienības prezidents, LU FMF students.
20.03.2005 16:38
C64.jpg
Uldis Luckāns.
Latvijas Studentu apvienības prezidents, LU FMF students.
20.03.2005 16:39
C65.jpg
Uldis Luckāns.
Latvijas Studentu apvienības prezidents, LU FMF students.
20.03.2005 16:39
C66.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 11:57
C67.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 11:57
C68.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 11:58
C69.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 11:59
C70.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:01
C71.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:02
C72.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:02
C73.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:06
C74.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:07
C75.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:07
C76.jpg
Uģis Strauss.
SIA "Nordic Training Internaitonal" ģenerāldirektors.
21.03.2005 12:10
C77.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: Laura Bramane, LU studente; Madara Ozoliņa, LU studente; prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts,(..)
22.03.2005 11:07
C79.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: Atis Treimanis, LU students; Laura Bramane, LU studente; Madara Ozoliņa, LU studente; prof. Ivars Lācis,(..)
22.03.2005 11:08
C80.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: Jūlija Buša, RTU Vides zinātņu programmas studente.
22.03.2005 11:14
C81.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors; Jūlija Buša, RTU Vides zinātņu programmas(..)
22.03.2005 11:14
C82.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors; Jūlija Buša, RTU Vides zinātņu programmas(..)
22.03.2005 11:15
C83.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors; Jūlija Buša, RTU Vides zinātņu programmas(..)
22.03.2005 11:16
C84.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: Atis Treimanis, LU students; Laura Bramane, LU studente; Madara Ozoliņa, LU studente; prof. Ivars Lācis,(..)
22.03.2005 11:16
C85.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors.
22.03.2005 11:17
C86.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors.
22.03.2005 11:17
C87.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
Priekšplānā no labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors; Jūlija Buša, RTU Vides zinātņu(..)
22.03.2005 11:17
C88.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: prof. Ivars Lācis, LU rektors; prof. Ivars Knēts, RTU rektors.
22.03.2005 11:20
C89.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: Laura Bramane, LU studente; Madara Ozoliņa, LU studente; prof. Ivars Lācis, LU rektors.
22.03.2005 11:20
C90.jpg
Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes sadarbības līguma parakstīšana.
No labās: Atis Treimanis, LU students; Laura Bramane, LU studente; Madara Ozoliņa, LU studente; prof. Ivars Lācis,(..)
22.03.2005 11:20
C91.jpg
LU Galvenās ēkas vestibils. 360 grādu panorāma.
23.03.2005 09:47
C97.jpg
Ivars Druvietis.
LU BF Hidrobioloģijas katedras docents, dabas fotogrāfs.
23.03.2005 16:06
C92.jpg
Ivars Druvietis.
LU BF Hidrobioloģijas katedras docents, dabas fotogrāfs.
23.03.2005 17:43
C93.jpg
Latvijas Valsts 46. Ķīmijas olimpiāde.
Eksperimentu veikšana laboratorijā (LU Ķīmijas fakultātē).
30.03.2005 11:55
C94.JPG
Latvijas Valsts 46. Ķīmijas olimpiāde.
Eksperimentu veikšana laboratorijā (LU Ķīmijas fakultātē).
30.03.2005 12:04
C96.JPG
Latvijas Valsts 46. Ķīmijas olimpiāde.
Eksperimentu veikšana laboratorijā (LU Ķīmijas fakultātē).
30.03.2005 11:59
C95.JPG
Kanādas grāmatu izstādes atklāšana LU Bibliotēkā.
Arnis Brīnums.
16.03.2005 16:33
C57.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind