Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Janvāris

Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 12:57
A01.JPG
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:02
A02.JPG
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:10
A05.JPG
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:10
A06.jpg
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:12
A07.JPG
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:12
A08.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:20
A12.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:20
A13.jpg
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:21
A14.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:21
A15.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:22
A16.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:23
A17.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:26
A18.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:29
A19.JPG
1490. gadā Strasburgā izdotā grāmata "Jacobus De Voragina Legenda aureae".
Grāmata atrodas LU bibliotēkas Reto grāmatu nodaļā.
04.01.2005 16:30
A20.JPG
Uldis Šimens.

05.01.2005 17:37
A21.JPG
Uldis Šimens.

05.01.2005 17:38
A22.JPG
Edgara Kramiņa doktora disertācijas "Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā" aizstāvēšana.
Tālākajā plānā - Edgars Kramiņš.
11.01.2005 15:10
A23.JPG
Edgara Kramiņa doktora disertācijas "Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā" aizstāvēšana.
Tālākajā plānā - Edgars Kramiņš.
11.01.2005 15:12
A24.JPG
Edgara Kramiņa doktora disertācijas "Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā" aizstāvēšana.
Tālākajā plānā - Edgars Kramiņš.
11.01.2005 15:14
A25.JPG
Edgara Kramiņa doktora disertācijas "Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā" aizstāvēšana.
Tālākajā plānā - Edgars Kramiņš.
11.01.2005 15:14
A26.JPG
Edgara Kramiņa doktora disertācijas "Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā" aizstāvēšana.
Tālākajā plānā - Edgars Kramiņš.
11.01.2005 15:16
A27.JPG
Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma TIMSS 2003 rezultātu prezentācija.
No kr.: Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Guntis Vasiļevskis un LU PPF dekāns prof. Andris(..)
13.01.2005 13:55
A28.JPG
Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma TIMSS 2003 rezultātu prezentācija.
No kr.: LU rektors prof. Ivars Lācis, izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete.
13.01.2005 14:02
A29.JPG
Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma TIMSS 2003 rezultātu prezentācija.
No lab.: asoc. prof. Andrejs Geske, izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete.
13.01.2005 14:38
A33.JPG
Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma TIMSS 2003 rezultātu prezentācija.
Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete un LU rektors prof. Ivars Lācis paraksta nodomu protokolu par to, ka(..)
13.01.2005 14:42
A34.JPG
Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču starptautiskā pētījuma TIMSS 2003 rezultātu prezentācija.
Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete un LU rektors prof. Ivars Lācis paraksta nodomu protokolu par to, ka(..)
13.01.2005 14:42
A35.JPG
Filmas "Pēdas faraonu putekļos" demonstrācija Ārzemju Mākslas muzeja Velvju zālē.
Latvijas zinātniskās ekspedīcijas Ēģiptē vadītājs Bruno Deslandess.
13.01.2005 15:00
A37.JPG
Filmas "Pēdas faraonu putekļos" demonstrācija Ārzemju Mākslas muzeja Velvju zālē.
Latvijas zinātniskās ekspedīcijas Ēģiptē vadītājs Bruno Deslandess.
13.01.2005 15:01
A38.JPG
Filmas "Pēdas faraonu putekļos" demonstrācija Ārzemju Mākslas muzeja Velvju zālē.
Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
13.01.2005 15:41
A39.JPG
Filmas "Pēdas faraonu putekļos" demonstrācija Ārzemju Mākslas muzeja Velvju zālē.
Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
13.01.2005 15:43
A40.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
Prof. Tālis Tisenkopfs.
14.01.2005 11:05
A41.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
14.01.2005 11:07
A42.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
Zane Loža, projektu vadītāja, Urban Baltic.
14.01.2005 11:16
A43.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
Zane Loža, projektu vadītāja, Urban Baltic.
14.01.2005 11:17
A44.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
No kr.: Māra Sīmane (2002/2003. gada pārskata “Cilvēkdrošība un tautas attīstība” redaktore);Prof. Tālis(..)
14.01.2005 16:02
A45.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
No kr.: LU SZF dekāne asoc. prof. Inta Brikše; Māra Sīmane (2002/2003. gada pārskata “Cilvēkdrošība un tautas attīstība”(..)
14.01.2005 16:03
A46.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
No kr.: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga;Māra Sīmane (2002/2003. gada pārskata “Cilvēkdrošība un tautas(..)
14.01.2005 16:06
A47.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
No kr.: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
14.01.2005 16:06
A48.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
14.01.2005 16:08
A49.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
No lab.:LU zinātņu prorektors prof. Indriķis Muižnieks;Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga;LU SZF dekāne(..)
14.01.2005 16:13
A50.JPG
Diskusija "Tautas attīstība Latvijas reģionos".
No lab.:Māra Sīmane (2002/2003. gada pārskata “Cilvēkdrošība un tautas attīstība” redaktore);Daigas Holma, ANO Attīstības(..)
14.01.2005 16:16
A51.JPG
Laboratoriju iekārtu izstrādes un ražošanas uzņemums "BioSan".
19.01.2005 10:39
A55.JPG
Laboratoriju iekārtu izstrādes un ražošanas uzņemums "BioSan".
Ražošanas nodaļa.
19.01.2005 11:47
A58.JPG
Laboratoriju iekārtu izstrādes un ražošanas uzņemums "BioSan".
Kvalitātes kontroles nodaļa.
19.01.2005 11:52
A61.JPG
Laboratoriju iekārtu izstrādes un ražošanas uzņemums "BioSan".
Kvalitātes kontroles nodaļa.
19.01.2005 11:52
A62.JPG
Laboratoriju iekārtu izstrādes un ražošanas uzņemums "BioSan".
Kvalitātes kontroles nodaļa.
19.01.2005 11:52
A63.JPG
Laboratoriju iekārtu izstrādes un ražošanas uzņemums "BioSan".
Projektēšanas nodaļa.
19.01.2005 12:01
A68.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Teorētiskais tests.
25.01.2005 12:48
A10.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Mikroskopija.
25.01.2005 16:39
A11.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:02
A74.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:03
A75.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:08
A76.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:08
A77.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:09
A78.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Mugurkaulnieku zooloģijas sekcija.
26.01.2005 12:18
A79.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Mugurkaulnieku zooloģijas sekcija.
26.01.2005 12:21
A80.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Mugurkaulnieku zooloģijas sekcija.
26.01.2005 12:21
A81.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Mugurkaulnieku zooloģijas sekcija.
26.01.2005 12:22
A82.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Bezmugurkaulnieku zooloģijas sekcija.
26.01.2005 12:23
A84.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:27
A85.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Anatomijas un fizioloģijas sekcija.
26.01.2005 12:28
A86.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Molekulārās biloģijas sekcija.
26.01.2005 12:37
A87.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Molekulārās biloģijas sekcija.
26.01.2005 12:38
A88.jpg
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Augkopības sekcija. No kr. - prof. Rihards Kondratovičs.
26.01.2005 12:43
A89.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Augkopības sekcija.
26.01.2005 12:44
A90.JPG
Valsts bioloģijas olimpiāde skolēniem LU Bioloģijas fakultātē.
Bezmugurkaulnieku zooloģijas sekcija.
26.01.2005 12:23
A83.JPG
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:06
A04.JPG
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
04.01.2005 13:02
A03.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind