Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Latvijas Universitātes 85. gadadiena

LU 85. gadadienai veltīts dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
02.10.2004 10:29
85_057.JPG
LU 85. gadadienai veltīts dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
02.10.2004 10:33
85_058.JPG
LU 85. gadadienai veltīts dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
02.10.2004 10:34
85_059.JPG
LU 85. gadadienai veltīts dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
02.10.2004 10:42
85_061.JPG
LU 85. gadadienai veltīts dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
02.10.2004 10:42
85_062.JPG
LU 85. gadadienai veltīts dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā.
02.10.2004 10:42
85_063.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa zelta zīme.
02.10.2004 12:00
85_075.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa zelta zīme.
02.10.2004 12:00
85_076.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa zelta zīme.
02.10.2004 12:02
85_077.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: akadēmiķis Jānis Stradiņš, RTU rektors Ivars Knēts, RTU zinātņu prorektors Leonīds Ribickis.
02.10.2004 12:04
85_078.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa zelta zīme.
02.10.2004 12:06
85_079.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa zelta zīme.
02.10.2004 12:06
85_080.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktori un Goda biedri.
02.10.2004 12:10
85_081.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Goda doktori un Goda biedri.
02.10.2004 12:13
85_082.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LR izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs.
02.10.2004 12:31
85_085.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LR izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs.
02.10.2004 12:32
85_086.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LR izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs.
02.10.2004 12:32
85_087.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No lab.: LR izglītības un zinātnes ministrs Juris Radzevičs pasniedz pateicību Mārim Treimanim par darbu pie projekta(..)
02.10.2004 12:41
85_088.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU MVF dekāna vietniece Sigma Ankrava.
02.10.2004 12:43
85_089.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Gīsenas universitātes profesors Helmuts Vinters parakstās LU Goda doktoru grāmatā.
02.10.2004 12:47
85_090.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis pasniedz LU Goda doktora diplomuGīsenas universitātes profesoram Helmutam vinteram.
02.10.2004 12:47
85_091.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis pasniedz LU Goda doktora diplomuGīsenas universitātes profesoram Helmutam vinteram.
02.10.2004 12:47
85_092.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Gīsenas universitātes profesors Helmuts vinters.
02.10.2004 12:49
85_093.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Gīsenas universitātes profesors Volframs Gerlihsparakstās LU Goda doktoru grāmatā.
02.10.2004 13:00
85_094.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Goda doktora diplomuGīsenas universitātes profesoram Volframam Gerliham.
02.10.2004 13:00
85_095.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Gīsenas universitātes profesors Volframs Gerlihs.
02.10.2004 13:01
85_096.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Ročesteras universitātes profesors Egils Vēverbrants parakstās LU Goda doktoru grāmatā.
02.10.2004 13:08
85_097.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Goda doktora diplomu Ročesteras universitātes profesoram Egilam Vēverbrantam.
02.10.2004 13:08
85_098.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Goda doktora diplomu Ročesteras universitātes profesoram Egilam Vēverbrantam.
02.10.2004 13:08
85_099.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz rektora Atzinības rakstu asoc. profesoram Ābramam Kleckinam.
02.10.2004 13:12
85_100.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz rektora Atzinības rakstu asoc. profesoram Ābramam Kleckinam.
02.10.2004 13:12
85_101.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz rektora Atzinības rakstu asoc. profesoram Ābramam Kleckinam.
02.10.2004 13:12
85_102.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesorei Līnai Birziņai.(šāds apbalvojums tiek piešķirts(..)
02.10.2004 13:14
85_103.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesorei Līnai Birziņai.(šāds apbalvojums tiek piešķirts(..)
02.10.2004 13:14
85_104.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesorei Līnai Birziņai.(šāds apbalvojums tiek piešķirts(..)
02.10.2004 13:14
85_105.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis un zinātņu prorektors Indriķis Muižniekspasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesorei Līnai(..)
02.10.2004 13:14
85_106.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis un zinātņu prorektors Indriķis Muižniekspasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesorei Līnai(..)
02.10.2004 13:15
85_107.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No lab.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesoram Gunāram Bīberam.
02.10.2004 13:16
85_108.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No lab.: LU rektors Ivars Lācis un zinātņu prorektors Indriķis Muižniekspasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesoram Gunāram(..)
02.10.2004 13:16
85_109.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesoram Edgaram Jansonam.
02.10.2004 13:17
85_111.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesoram Edgaram Jansonam.
02.10.2004 13:17
85_112.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesoram Jurim Zaķim.
02.10.2004 13:19
85_113.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
No kr.: LU rektors Ivars Lācispasniedz LU Ģerboņa zelta zīmi profesoram Jurim Zaķim.
02.10.2004 13:19
85_114.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes pasniegšana Voldemāram Zelmenim.
02.10.2004 13:20
85_119.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes pasniegšana Voldemāram Zelmenim.
02.10.2004 13:20
85_120.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes pasniegšana Voldemāram Zelmenim.
02.10.2004 13:20
85_121.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes pasniegšana Voldemāram Zelmenim.
02.10.2004 13:20
85_122.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes pasniegšana Voldemāram Zelmenim.
02.10.2004 13:20
85_123.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
LU Ģerboņa Zelta zīmes pasniegšana Voldemāram Zelmenim.
02.10.2004 13:20
85_124.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Prof. Aīda Krūze sveic Voldemāru Zelmeni.
02.10.2004 13:20
85_125.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Ivara Knēta (pa kreisi) apsveikum
02.10.2004 13:28
85_132.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Ivara Knēta (pa kreisi) apsveikum
02.10.2004 13:29
85_133.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Ivara Knēta (pa kreisi) apsveikum
02.10.2004 13:30
85_134.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Ivara Knēta (pa kreisi) apsveikum
02.10.2004 13:32
85_135.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Ivara Knēta (pa kreisi) apsveikum
02.10.2004 13:33
85_138.JPG
LU 85. gadskārtai veltītā Senāta svinīgā sēde.
Rīgas Tehniskās universitātes rektora prof. Ivara Knēta (pa kreisi) apsveikum
02.10.2004 13:34
85_139.JPG

02.10.2004 14:04
85_142.JPG

02.10.2004 18:51
85_164.JPG

02.10.2004 18:52
85_165.JPG
LU 85. gadadienai veltīts koncerts Latvijas Nacionālajā operā.
Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas (priekšplānā no kr.) un LU rektora Ivara Lāča uzruna. Otrajā plānā -(..)
02.10.2004 19:15
85_001.JPG
LU 85. gadadienai veltīts koncerts Latvijas Nacionālajā operā.
No kr.: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, LU SZF dekāne Inta Brikše, LU rektors Ivars Lācis ar kundzi Daci(..)
02.10.2004 21:04
85_006.JPG
LU 85. gadadienai veltīts koncerts Latvijas Nacionālajā operā.
No kr.: LU MF dekāns Uldis Vikmanis, Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, LU rektors Ivars Lācis.
02.10.2004 21:05
85_007.JPG
LU 85. gadadienai veltīts koncerts Latvijas Nacionālajā operā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
02.10.2004 21:09
85_008.JPG
LU 85. gadadienai veltīts koncerts Latvijas Nacionālajā operā.
No kr.: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, LU rektors Ivars Lācis.
02.10.2004 21:09
85_009.JPG
LU 85. gadadienai veltīts koncerts Latvijas Nacionālajā operā.
No kr.: Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, LU Bibliotēkas direktore Iveta Gudakovska, LU rektors Ivars(..)
02.10.2004 21:09
85_010.JPG

02.10.2004 22:27
85_166.JPG

02.10.2004 22:28
85_167.JPG

02.10.2004 22:39
85_143.JPG

02.10.2004 22:41
85_144.JPG

02.10.2004 22:44
85_145.JPG

02.10.2004 22:50
85_168.JPG

02.10.2004 22:50
85_146.JPG

02.10.2004 22:51
85_147.JPG

02.10.2004 22:51
85_169.JPG

02.10.2004 22:52
85_148.JPG

02.10.2004 22:52
85_170.JPG

02.10.2004 22:53
85_149.JPG

02.10.2004 22:54
85_171.JPG

02.10.2004 22:54
85_150.JPG

02.10.2004 22:56
85_151.JPG

02.10.2004 22:56
85_152.JPG

02.10.2004 22:57
85_011.JPG

02.10.2004 23:00
85_172.JPG

02.10.2004 23:00
85_153.JPG

02.10.2004 23:00
85_154.JPG

02.10.2004 23:00
85_155.JPG

02.10.2004 23:01
85_156.JPG

02.10.2004 23:01
85_157.JPG

02.10.2004 23:01
85_158.JPG

02.10.2004 23:01
85_159.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind