Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Marts

LU galvenās ēkas vestibils.
01.03.2004 10:53
M001.JPG
LU galvenās ēkas vestibils.
01.03.2004 10:54
M002.JPG
LU galvenās ēkas vestibils.
01.03.2004 10:56
M003.JPG
Tatjana Liguta, Filoloģijas fakultātes docente.
01.03.2004 12:29
M004.JPG
Tatjana Liguta, Filoloģijas fakultātes docente.
01.03.2004 12:29
M005.JPG
Gita Liepiņa.
LU Vēstures un filozofijas fakultātes studente, "Universitātes Avīzes" redaktore.
03.03.2004 15:36
M012.JPG
Zaiga Kazāka.
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 3. kursa studente.
03.03.2004 18:04
M013.JPG
Andris Kerls.
LU Juridiskās fakultātes 3. kursa students.
03.03.2004 18:06
M014.JPG
Ivars Lukaševičs.
LU Juridiskās fakultātes students, LU Studentu padomes priekšsēdētājs.
03.03.2004 18:08
M015.JPG
Ivars Lukaševičs.
LU Juridiskās fakultātes students, LU Studentu padomes priekšsēdētājs.
03.03.2004 18:09
M016.JPG
Madara Dambe.
LU Sociālo zinātņu fakultātes 1. kursa studente.
03.03.2004 18:10
M017.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:15
M018.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:15
M019.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:16
M020.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:16
M021.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:17
M022.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:17
M023.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:18
M024.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:19
M025.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:19
M026.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:20
M027.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:21
M028.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:21
M029.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:25
M030.JPG
Izstāde "Skola 2004".
04.03.2004 12:41
M032.JPG
Izstāde "Skola 2004".
04.03.2004 12:42
M033.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:45
M034.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:45
M035.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:46
M036.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:48
M037.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:51
M038.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:55
M041.JPG
Izstāde "Skola 2004".
Biznesa augstskolas "Turība" stends.
04.03.2004 12:58
M042.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 12:59
M043.JPG
Izstāde "Skola 2004".
LU stends.
04.03.2004 13:00
M044.JPG
Izstāde "Skola 2004".
Biznesa augstskolas "Turība" stends.
04.03.2004 13:15
M045.JPG
Izstāde "Skola 2004".
Latvijas Policijas akadēmijas stends.
04.03.2004 13:25
M046.JPG
Izstāde "Skola 2004".
Latvijas Policijas akadēmijas stends.
04.03.2004 13:25
M047.JPG
Izstāde "Skola 2004".
Latvijas Policijas akadēmijas stends.
04.03.2004 13:25
M048.JPG
"The Republic of China Yearbook 1994"
Grāmatas vāks.
04.03.2004 14:30
M049.JPG
"Latvija. The Green Paradise of Europe"
Grāmatas vāks.
04.03.2004 14:30
M050.JPG
"Ķīnas republika. Taivana"
Grāmatas vāks.
04.03.2004 14:30
M052.JPG
Grāmatas vāks.
А. Дж. Тойнби.(..)
04.03.2004 14:34
M054.JPG

04.03.2004 14:34
M057.jpg
Jānis Valdmanis.
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors.
04.03.2004 15:42
M058.JPG
Valentīns Geļmans.
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 16:58
M059.JPG
Valentīns Geļmans.
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 16:59
M060.JPG
Artūrs Vibrafons
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 16:59
M061.JPG
Artūrs Vibrafons
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 17:00
M062.JPG
Valentīns Geļmans.
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 17:00
M063.JPG
Valentīns Geļmans.
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 17:00
M064.JPG
Valentīns Geļmans.
Radio NABA raidījuma "Vibrafons" vadītājs.
04.03.2004 17:04
M065.JPG
Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu Tīkla (BSRUN - Baltic Sea Region University Network) sēde.
No lab.: Kari Hiponen (Kari Hyppönen) - BSRUN valdes priekšsēdētājs un Turku universitātes administratīvais(..)
05.03.2004 11:39
M066.JPG
Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu Tīkla (BSRUN - Baltic Sea Region University Network) sēde.
No lab.: Kari Hiponen (Kari Hyppönen) - BSRUN valdes priekšsēdētājs un Turku universitātes administratīvais(..)
05.03.2004 11:50
M069.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:23
M072.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:25
M073.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:29
M074.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:31
M075.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:32
M076.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:33
M077.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:34
M078.JPG
Jānis Palkavnieks
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
09.03.2004 16:37
M079.JPG
Baltkrievijas Valsts universitātes rektora vizīte LU.
No kr.: Viktors Ivanovs (Виктор Иванов) -(..)
11.03.2004 10:00
M087.JPG
Baltkrievijas Valsts universitātes rektora vizīte LU.
No kr.: Vasilijs Straževs (Стражев(..)
11.03.2004 10:03
M088.JPG
Baltkrievijas Valsts universitātes rektora vizīte LU.
No kr.: Viktors Ivanovs (Виктор Иванов) -(..)
11.03.2004 10:05
M089.JPG
Baltkrievijas Valsts universitātes rektora vizīte LU.
No kr.: Vasilijs Straževs (Стражев(..)
11.03.2004 10:05
M090.JPG
Baltkrievijas Valsts universitātes rektora vizīte LU.
Viktors Ivanovs (Виктор Иванов) - Baltkrievijas(..)
11.03.2004 10:06
M091.jpg
Grāmatas vāks.
Enciklopēdija "Latvijas jūrniecības vēsture. 1950.-2000."
11.03.2004 13:18
M092.jpg
Grāmatas vāks.
Rūta Muižniece. "Oskarī, alū-ī! jeb stāsts par Oskara Muižnieka dzimtu un dzīvi".
11.03.2004 13:18
M093.jpg
Grāmatas vāks.
Latvijas mākslas vēsture.
11.03.2004 13:19
M094.jpg
Encyclopædia Britannica
Grāmatu muguriņas.
11.03.2004 13:22
M095.JPG
Encyclopædia Britannica
Grāmatu muguriņas.
11.03.2004 13:22
M096.JPG
Latviešu konversācijas vārdnīca.
Grāmatu muguriņas.
11.03.2004 13:23
M097.JPG
Latvijas Studentu apvienības 9. kongress (Liepājas Pedagoģijas akadēmijā).
14.03.2004 02:08
M227.JPG
Kaspars Nevedomskis.
Parekss bankas kredītprojektu vadītājs.
15.03.2004 14:25
M098.jpg
Kaspars Nevedomskis.
Parekss bankas kredītprojektu vadītājs.
15.03.2004 14:25
M099.jpg
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:08
M109.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:08
M110.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:11
M111.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:11
M112.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:11
M113.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:11
M114.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:12
M115.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:12
M116.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:14
M117.JPG
Atvērto durvju diena LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
17.03.2004 12:14
M118.JPG

LU Teoloģijas fakultātes studente.
17.03.2004 16:38
M119.JPG

LU Teoloģijas fakultātes students.
17.03.2004 16:38
M120.JPG

LU Teoloģijas fakultātes studente.
17.03.2004 16:40
M121.JPG

LU Teoloģijas fakultātes studente.
17.03.2004 16:41
M122.JPG

LU Teoloģijas fakultātes studente.
17.03.2004 16:41
M123.JPG

LU Teoloģijas fakultātes studente.
17.03.2004 16:42
M124.JPG
Atvērto durvju diena LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.
18.03.2004 12:28
M127.JPG
Rauls Ābiķis.
LUSP Kultūras un atpūtas komisijas loceklis, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes students.
23.03.2004 16:33
M134.jpg
Rauls Ābiķis.
LUSP Kultūras un atpūtas komisijas loceklis, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes students.
23.03.2004 16:33
M135.jpg
Ilmārs Zvirgzds.
LU Teoloģijas fakultātes lektors.
24.03.2004 14:04
M142.JPG
Ilmārs Zvirgzds.
LU Teoloģijas fakultātes lektors.
24.03.2004 14:05
M143.JPG
Ilmārs Zvirgzds.
LU Teoloģijas fakultātes lektors.
24.03.2004 14:05
M144.JPG
Kārlis Dambītis.
LU Vēstures un filozofijas fakultātes students.
24.03.2004 14:07
M145.jpg
Kārlis Dambītis.
LU Vēstures un filozofijas fakultātes students.
24.03.2004 14:07
M146.jpg
Martina Baltkalne.
LU Bioloģijas fakultātes studente.
25.03.2004 09:07
M152.jpg
Juris Pūce.
Attīstības un plānošanas departamenta projektu administrators.
25.03.2004 10:46
M153.JPG
Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību pasniegšana bibliotēkzinātnes un informācijas programmas klausītājām.
No kr.: prof. Baiba Sporāne, LU māc. prorektors Juris Krūmiņš, Iveta Gudakovska (Bibliotēku darbinieku tālākizglītības(..)
26.03.2004 13:05
M163.JPG
Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību pasniegšana bibliotēkzinātnes un informācijas programmas klausītājām.
No kr.: LU māc. prorektors Juris Krūmiņš un pirmā apliecības saņēmēja Dagnija Avota.
26.03.2004 13:06
M164.jpg
Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību pasniegšana bibliotēkzinātnes un informācijas programmas klausītājām.
No lab.: LU māc. prorektors Juris Krūmiņš, Iveta Gudakovska (Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra direktore),(..)
26.03.2004 13:06
M165.JPG
Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību pasniegšana bibliotēkzinātnes un informācijas programmas klausītājām.
Jānis Turlais (LR Kultūras ministrijas Bibliotēku darba vecākais referents).
26.03.2004 13:20
M170.jpg
Jānis Palkavnieks.
LU Sabiedrisko attiecību departamenta direktors.
30.03.2004 15:39
M172.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind