Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Februāris

Reģistrācija uz "C" daļas kursiem.
Kristīne Rubina.
02.02.2004 11:14
F062.JPG
Reģistrācija uz "C" daļas kursiem.
02.02.2004 11:15
F063.JPG
Reģistrācija uz "C" daļas kursiem.
02.02.2004 11:17
F066.JPG
Reģistrācija uz "C" daļas kursiem.
Iļja Ļenskis
02.02.2004 11:17
F067.JPG
Reģistrācija uz "C" daļas kursiem.
Tatjana Ivanova (centrā).
02.02.2004 11:21
F068.JPG
Grāmatas "Atsauces Satversmei" atvēršana.
No lab.: Eirofakultātes direktora vietniece Biruta Sloka un grāmatas autori prof. Hanss Jirgens Vildbergs (Hans(..)
03.02.2004 16:08
F070.JPG
Grāmatas "Atsauces Satversmei" atvēršana.
No lab.: grāmatas autori prof. Hanss Jirgens Vildbergs (Hans Juergen Wildberg) un Gita Feldhūne.
03.02.2004 16:10
F071.JPG
Grāmatas "Atsauces Satversmei" atvēršana.
No lab.: Eirofakultātes direktora vietniece Biruta Sloka un grāmatas autori prof. Hanss Jirgens Vildbergs (Hans(..)
03.02.2004 16:10
F072.JPG
Grāmatas "Atsauces Satversmei" atvēršana.
No lab.: Eirofakultātes direktora vietniece Biruta Sloka un grāmatas autors prof. Hanss Jirgens Vildbergs (Hans(..)
03.02.2004 16:15
F073.JPG
LU 62. zinātniskās konferences sēde LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā.
Prof. Indriķa Muižnieka lekcija par tēmu "Pārtika un gēnu problēma".
06.02.2004 09:47
F075.JPG
LU 62. zinātniskās konferences sēde LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā.
Prof. Indriķa Muižnieka lekcija par tēmu "Pārtika un gēnu problēma".
06.02.2004 09:47
F076.JPG
LU 62. zinātniskās konferences sēde LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā.
Prof. Indriķa Muižnieka lekcija par tēmu "Pārtika un gēnu problēma".
06.02.2004 09:49
F078.JPG
LU 62. zinātniskās konferences sēde LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtā.
Prof. Indriķa Muižnieka lekcija par tēmu "Pārtika un gēnu problēma".
06.02.2004 09:49
F079.JPG
Plakāts Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
(Sakarā ar iespējamo mācību maksas paaugstināšanos)
09.02.2004 10:46
F105.JPG
Filips Bobinskis.
LU Filoloģijas fakultātes 1. kursa students.
09.02.2004 13:07
F106.JPG
Filips Bobinskis.
LU Filoloģijas fakultātes 1. kursa students.
09.02.2004 13:08
F107.JPG
Māris Ozols.
LU Fizikas un matemātikas fakultātes 2. kursa students.
09.02.2004 13:11
F108.JPG
Māris Ozols.
LU Fizikas un matemātikas fakultātes 2. kursa students.
09.02.2004 13:11
F109.JPG
Angļu valodas nodarbība Pieaugušo izglītības katedras studentēm Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
10.02.2004 15:06
F114.JPG
Angļu valodas nodarbība Pieaugušo izglītības katedras studentēm Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
10.02.2004 15:07
F116.JPG
Angļu valodas nodarbība Pieaugušo izglītības katedras studentēm Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
10.02.2004 15:10
F120.JPG
Renārs Zīvers radio "Naba" studijā.
10.02.2004 22:02
F121.JPG
Renārs Zīvers radio "Naba" studijā.
10.02.2004 22:02
F122.JPG
Renārs Zīvers radio "Naba" studijā.
10.02.2004 22:02
F123.JPG
Renārs Zīvers radio "Naba" studijā.
10.02.2004 22:02
F124.JPG
Renārs Zīvers radio "Naba" studijā.
10.02.2004 22:02
F125.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 12:57
F126.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 12:59
F127.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 13:00
F128.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 13:01
F129.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 13:05
F130.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 13:08
F131.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 13:09
F132.JPG
Izstāde "Oāze" LU Botāniskajā dārzā.
13.02.2004 13:14
F133.JPG
LU Studentu padomes sēde.
No kr.: Aiga Dakule, LUSP priekšsēdētājs Pēteris Jurčenko.
13.02.2004 18:17
F143.jpg
LU Studentu padomes sēde.
No kr.: Aiga Dakule, LUSP priekšsēdētājs Pēteris Jurčenko, Ivars Lukaševičs.
13.02.2004 18:42
F152.jpg
LU Studentu padomes sēde.
No kr.: Aiga Dakule, LUSP priekšsēdētājs Pēteris Jurčenko, Ivars Lukaševičs.
13.02.2004 18:43
F153.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Ivars Lukaševičs.
13.02.2004 18:45
F154.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Ivars Lukaševičs.
13.02.2004 18:45
F155.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Balsošana par jauno LUSP priekšsēdētāju.
13.02.2004 19:11
F156.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Balsošana par jauno LUSP priekšsēdētāju.
13.02.2004 19:12
F157.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Balsošana par jauno LUSP priekšsēdētāju.
13.02.2004 19:12
F158.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Balsu skaitīšana.
13.02.2004 19:13
F159.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Balsu skaitīšana. Priekšplānā - Sergejs Seņkāns.
13.02.2004 19:13
F160.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Balsojuma par jauno LUSP priekšsēdētāju rezultātu paziņošana. No kr.: 2.-Sergejs Seņkāns, 4.-Kristīne Ante, Aiga Dakule,(..)
13.02.2004 19:15
F161.jpg
LU Studentu padomes sēde.
LUSP ar aplausiem sveic jaunievēlēto priekšsēdētāju Ivaru Lukaševiču (1. no kr.).
13.02.2004 19:15
F162.jpg
LU Studentu padomes sēde.
Līdzšinējais LUSP priekšsēdētājs Pēteris Jurčenko (no lab.) sveic jaunievēlēto priekššedētāju Ivaru Lukaševiču.
13.02.2004 19:16
F163.jpg
LU Studentu padomes sēde.
No kr.: Aiga Dakule, LUSP priekšsēdētājs Ivars Lukaševičs, Jānis Pudulis.
13.02.2004 19:19
F164.jpg
LU Studentu padomes sēde.
No kr.: Aiga Dakule, LUSP priekšsēdētājs Ivars Lukaševičs, Sergejs Seņkāns.
13.02.2004 19:19
F165.jpg
LU Studentu padomes sēde.
LUSP priekšsēdētājs Ivars Lukaševičs.
13.02.2004 19:19
F166.jpg
LU Sociālo zinātņu fakultāte.
Datorklase.
16.02.2004 13:54
F167.JPG
LU Sociālo zinātņu fakultāte.
Datorklase.
16.02.2004 13:56
F168.JPG
LU Sociālo zinātņu fakultāte.
Datorklase.
16.02.2004 13:57
F169.JPG
LU Sociālo zinātņu fakultāte.
Datorklase.
16.02.2004 13:57
F170.jpg

17.02.2004 14:47
F171.JPG
Grāmatas "Eiropas vides tiesības" atvēršana.
No lab.: prof. Klauss Messeršmits (Klaus Meßerschmidt) (grāmatas autors), prof. Biruta Sloka, Elīna Ūsiņa(..)
17.02.2004 16:06
F172.JPG
Grāmatas "Eiropas vides tiesības" atvēršana.
Grāmatas autors Klaus Meseršmits.
17.02.2004 16:07
F173.jpg
Grāmatas "Eiropas vides tiesības" atvēršana.
Grāmatas līdzautore Elīna Ūsiņa.
17.02.2004 16:18
F174.JPG
Grāmatas "Eiropas vides tiesības" atvēršana.
No lab.: Elīna Ūsiņa ieraksta autogrāfu.
17.02.2004 16:34
F175.jpg
Grāmatas "Eiropas vides tiesības" atvēršana.
Klaus Meseršmits (no kr.) ieraksta autogrāfu.
17.02.2004 16:35
F176.JPG
Grāmatu vāki.
Tatjana Sila. "Atmiņu lokos"
Morberts Klaucēns. "Nauda, bauda un citas dēkas"
"Cilvēks un spārni. Jānis Anmanis"

18.02.2004 10:03
F177.jpg
Grāmatu vāki.
Tatjana Sila. "Atmiņu lokos"
Morberts Klaucēns. "Nauda, bauda un citas dēkas"
"Cilvēks un spārni. Jānis Anmanis"

18.02.2004 10:04
F178.jpg

18.02.2004 14:47
F034.jpg
LU mācību prorektors prof. Juris Krūmiņš.
18.02.2004 14:50
F035.jpg
LU mācību prorektors prof. Juris Krūmiņš.
18.02.2004 14:51
F036.jpg
LU zinātņu prorektors prof. Indriķis Muižnieks.
18.02.2004 15:03
F037.jpg
LU rektors un prorektori.
18.02.2004 15:09
F038.jpg
LU rektors un prorektori.
18.02.2004 15:10
F039.jpg
LU rektors prof. Ivars Lācis.
18.02.2004 15:11
F040.jpg
LU Lielā aula.
18.02.2004 15:49
F179.jpg
LU Lielā aula.
Arka priekšpuses aukšdaļā un ērģeles.
18.02.2004 15:58
F180.JPG
LU Lielā aula.
Kapitelis.
18.02.2004 16:02
F181.jpg
LU Lielā aula.
Kolonnas kapitelis un entablements ar frīzi.
18.02.2004 16:08
F182.jpg
LU Lielā aula.
Kolonnas kapitelis un entablements ar frīzi.
18.02.2004 16:14
F183.jpg
LU Lielā aula.
Kolonnas kapitelis un entablements ar frīzi.
18.02.2004 16:19
F184.jpg
LU Lielā aula.
Kolonnas.
18.02.2004 16:20
F185.jpg
LU Lielā aula.
Kolonnas.
18.02.2004 16:22
F186.jpg
LU Lielā aula.
18.02.2004 16:24
F187.jpg
LU Lielā aula.
Entablements ar frīzi.
18.02.2004 16:25
F188.jpg
LU Lielā aula.
Entablements ar frīzi.
18.02.2004 16:28
F189.jpg
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:32
F190.jpg
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:32
F191.JPG
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:33
F192.JPG
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:33
F193.JPG
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:33
F194.JPG
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:33
F195.JPG
Grupas Clawfinger dalībnieki radio "Naba" studijā.
No kr.: taustiņinstrumentālists Jocke Skog un solists Zak Tell.
18.02.2004 18:33
F196.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:30
F197.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:30
F198.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:30
F199.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:30
F200.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:30
F201.JPG
Grupa "Gain Fast".
Bundzinieks Jānis Puzaks.
18.02.2004 19:33
F202.jpg
Grupa "Gain Fast".
Bundzinieks Jānis Puzaks.
18.02.2004 19:34
F203.jpg
Grupa "Gain Fast".
Bundzinieks Jānis Puzaks.
18.02.2004 19:34
F204.jpg
Grupa "Gain Fast".
Bundzinieks Jānis Puzaks.
18.02.2004 19:35
F205.jpg
Grupa "Gain Fast".
Priekšplānā - solists Kaspars Zlidnis.
18.02.2004 19:35
F206.JPG
Grupa "Gain Fast".
Priekšplānā - solists Kaspars Zlidnis.
18.02.2004 19:35
F207.JPG
Grupa "Gain Fast".
Priekšplānā - solists Kaspars Zlidnis.
18.02.2004 19:35
F208.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:35
F209.JPG
Grupa "Gain Fast".
Solists Kaspars Zlidnis.
18.02.2004 19:36
F210.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:36
F211.JPG
Grupa "Gain Fast".
18.02.2004 19:36
F212.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
Priekšplānā no kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:00
F213.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
Priekšplānā no kr.: Orientālistikas nodaļas vadītāja prof. Jeļena Staburova, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu(..)
19.02.2004 14:01
F214.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: Orientālistikas nodaļas vadītāja prof. Jeļena Staburova, LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā(..)
19.02.2004 14:01
F215.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
Moderno valodu fakultātes dekāns Edgars Ošiņš (centrā) un Orientālistikas nodaļas studenti
19.02.2004 14:02
F216.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:05
F217.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:05
F218.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:05
F219.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:07
F220.jpg
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:19
F221.JPG
Līguma starp LU un Japānas vēstniecību parakstīšana par granta piešķiršanu Moderno valodu fakultātes Orientālistikas nodaļai 19 319 ASV dolāru vērtībā.
No kr.: LU rektors Ivars Lācis, Japānas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Toru Nagacuka.
19.02.2004 14:19
F222.JPG
LU Studentu padomes seminārs Carnikavā.
LU Studentu padomes priekšsēdētājs Ivars Lukaševičs.
21.02.2004 12:15
F003.JPG
LU Studentu padomes seminārs Carnikavā.
LU Studentu padomes priekšsēdētājs Ivars Lukaševičs.
21.02.2004 18:52
F024.JPG
LU Studentu padomes seminārs Carnikavā.
LU Studentu padomes priekšsēdētājs Ivars Lukaševičs.
21.02.2004 20:29
F033.JPG
Olga Pisarenko, LU Sociālo zinātņu fakultātes maģistrantūras studente.
23.02.2004 10:10
F041.JPG
Olga Pisarenko, LU Sociālo zinātņu fakultātes maģistrantūras studente.
23.02.2004 10:11
F042.JPG
Olga Pisarenko, LU Sociālo zinātņu fakultātes maģistrantūras studente.
23.02.2004 10:12
F043.JPG
LU Moderno valodu fakultātes Ģermānistikas nodaļa saņem grāmatu dāvinājumu no Vācijas vēstniecības.
No kr.: Ģermānistikas nodaļas vadītāja asoc. prof. Ilga Brigzna un Vācijas vēstnieks Latvijā Ekarts Herolds (Eckart(..)
25.02.2004 10:02
F044.JPG
LU Moderno valodu fakultātes Ģermānistikas nodaļa saņem grāmatu dāvinājumu no Vācijas vēstniecības.
No kr.: Vācijas vēstnieks Latvijā Ekarts Herolds (Eckart Herold) un Ģermānistikas nodaļas vadītāja asoc. prof.(..)
25.02.2004 10:03
F045.JPG
LU Moderno valodu fakultātes Ģermānistikas nodaļa saņem grāmatu dāvinājumu no Vācijas vēstniecības.
No kr.: Vācijas vēstnieks Latvijā Ekarts Herolds (Eckart Herold), Ģermānistikas nodaļas vadītāja asoc. prof. Ilga(..)
25.02.2004 10:04
F046.JPG
LU Moderno valodu fakultātes Ģermānistikas nodaļa saņem grāmatu dāvinājumu no Vācijas vēstniecības.
25.02.2004 10:08
F048.JPG
Moderno valodu fakultātes dekāns doc. Edgars Ošiņš.
25.02.2004 10:11
F050.JPG
Moderno valodu fakultātes dekāns doc. Edgars Ošiņš.
25.02.2004 10:11
F051.JPG
Moderno valodu fakultātes dekāns doc. Edgars Ošiņš.
25.02.2004 10:11
F052.JPG
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:31
F261.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:31
F262.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:31
F263.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:31
F264.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:32
F265.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:32
F266.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:32
F267.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:32
F268.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:32
F269.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:34
F270.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:34
F271.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:34
F272.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:36
F273.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:38
F274.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:38
F275.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:39
F276.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:41
F277.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:42
F278.jpg
Auditorija LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.
26.02.2004 12:42
F279.jpg
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 18:35
F223.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 18:36
F224.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 18:37
F225.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Gunta Nešpore (Kristīnes lomā) .
28.02.2004 18:37
F226.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Gunta Nešpore (Kristīnes lomā) .
28.02.2004 18:38
F227.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 18:39
F228.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Gunta Nešpore (Kristīnes lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā), .
28.02.2004 18:41
F229.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Gunta Nešpore (Kristīnes lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā) .
28.02.2004 18:43
F230.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Gunta Nešpore (Kristīnes lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā) .
28.02.2004 18:43
F231.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 18:46
F232.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Priekšplānā: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā) un Gunta Nešpore (Kristīnes lomā), otrajā plānā - Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 18:49
F233.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 18:49
F234.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 18:51
F235.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 18:51
F236.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 18:54
F237.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Signe Gravleja (Jūlijas lomā) un Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 18:55
F238.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 18:56
F239.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 18:58
F240.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 19:05
F241.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:13
F242.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 19:17
F243.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 19:19
F244.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:19
F245.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:22
F246.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:24
F247.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:24
F248.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:27
F249.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:27
F250.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:27
F251.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:31
F252.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:32
F253.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 19:38
F254.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Gunta Nešpore (Kristīnes lomā) .
28.02.2004 19:46
F255.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Gunta Nešpore (Kristīnes lomā).
28.02.2004 19:50
F256.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 19:51
F257.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Kaspars Kotāns (Žaņa lomā).
28.02.2004 19:56
F258.JPG
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
Signe Gravleja (Jūlijas lomā).
28.02.2004 20:01
F259.jpg
Latvijas Universitātes Studentu teātra izrāde "Jūlijas jaunkundze" Jaunā Rīgas teātra mazajā zālē.
No kr.: Kaspars Kotāns (Žaņa lomā), Signe Gravleja (Jūlijas lomā), Gunta Nešpore (Kristīnes lomā) .
28.02.2004 20:04
F260.JPG

No kr.: Jēkabs Januševskis, Edgars Āboliņš.
28.02.2004 22:12
F059.JPG

No kr.: Jēkabs Januševskis, Edgars Āboliņš.
28.02.2004 22:13
F060.JPG

No kr.: Jēkabs Januševskis, Edgars Āboliņš.
28.02.2004 22:13
F061.JPG
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind