Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Filoloģijas fakultātes iesvētīšana

LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_018.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_020.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Pirmajā rindā no kr.: Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps;Jānis Kardināls Pujats, Romas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_021.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_022.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Pirmajā rindā ko kr.: Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps;Aleksandrs Nagla, Latvijas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_024.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Jānis Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_025.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No kr.: Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps;Jānis Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_026.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_027.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_028.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No labās: Jānis Kardināls Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps.
Pirmajā rindā no kr.: Valdis(..)

Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_029.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No lab.: Aleksandrs Nagla, Latvijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris; Jānis Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_030.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No lab.: Aleksandrs Nagla, Latvijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris; Jānis Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_031.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No lab.: Aleksandrs Nagla, Latvijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris; Jānis Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_032.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No lab.: Aleksandrs Nagla, Latvijas pareizticīgās baznīcas virspriesteris; Jānis Pujats, Romas katoļu Baznīcas Rīgas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_033.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_034.jpg
LU Filoloģijas fakultātes iesvētīšana.
No lab.: Valdis Muktupāvels, LU FF prodekāns, asoc. profesors; Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas(..)
Mon Dec 13 00:00:00 GMT 1999
61_035.jpg
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind