Galotnes vietā var lietot * (zvaigznīti)
   | Uz albumu sarakstu |   

Aprīlis

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
(23 bildes)
LU ēkas
(9 bildes)
Latvijas Lauksaimniecības universitātei 60
(8 bildes)
Prof. Kristapa Rudzīša simtgadei veltīta konference LU Mazajā aulā.
1. no lab.: prof. Uldis Vikmanis.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_013.jpg
Izstādes "Latvijas Universitāte LNB rokrakstu fondos" atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
26_015.jpg
Izstādes "Latvijas Universitāte LNB rokrakstu fondos" atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
26_016.jpg
Kārļa universitātei (Čehijā) veltītās izstādes atklāšana LU muzeja izstāžu zālē.
no kr.: Čehijas vēstniece Latvijā Jana Bulenova un LU rektors prof. Juris Zaķis.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
26_017.jpg
Kārļa universitātei (Čehijā) veltītās izstādes atklāšana LU muzeja izstāžu zālē.
no kr.: Čehijas vēstniece Latvijā Jana Bulenova un LU rektors prof. Juris Zaķis.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
26_018.jpg
Kārļa universitātei (Čehijā) veltītās izstādes atklāšana LU muzeja izstāžu zālē.
no kr.: LU rektors prof. Juris Zaķis un Čehijas vēstniece Latvijā Jana Bulenova.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
26_019.jpg
prof. Ilmārs Lazovskis.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_014.jpg
prof. Ilmārs Lazovskis.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_016.jpg
"Universitātes sports" sieviešu basketbola komanda tiekas ar LU rektoru prof. Juri Zaķi.
LU rektors prof. Juris Zaķis sveic vienu no rezultatīvākajām spēlētājām Svetlanu Zitāni.
Fri Apr 16 00:00:00 GMT 1999
29_030.jpg
LU Bioloģijas fakultātes docents Uldis Kondratovičs.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
26_006.jpg
LU Bioloģijas fakultātes docents Uldis Kondratovičs.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
26_007.jpg
LU Bioloģijas fakultātes docents Uldis Kondratovičs.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
26_008.jpg
LU Bioloģijas fakultātes docents Uldis Kondratovičs.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
26_010.jpg
LU Bioloģijas fakultātes docents Uldis Kondratovičs.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
26_009.jpg
LU Bioloģijas fakultātes docents Uldis Kondratovičs.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
26_012.jpg
Grāmatas "Inside Latvian Archaeology" prezentācija.
Armands Vijups.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
27.5_001.jpg
Grāmatas "Inside Latvian Archaeology" prezentācija.
Armands Vijups.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
27.5_002.jpg
Grāmatas "Inside Latvian Archaeology" prezentācija.
Armands Vijups.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
27.5_003.jpg
"Universitātes Avīzes" galv. red. vietn. Māra Sadovska.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
27.5_005.jpg
"Universitātes Avīzes" galv. red. vietn. Māra Sadovska.
Wed Apr 07 00:00:00 GMT 1999
27.5_006.jpg
LU Studentu teātra režisors Visvaldis Klintsons.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
28_002.jpg
LU Studentu teātra režisors Visvaldis Klintsons.
Tue Apr 06 00:00:00 GMT 1999
28_003.jpg
Lolita Spruģe, LU studiju daļas vadītāja.
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_012.jpg
Lolita Spruģe, LU studiju daļas vadītāja.
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_013.jpg
Inta Jaunzeme, LU Studiju padomnieku centra vadītāja.
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_014.jpg
Inta Deķe (LU Studiju daļa).
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_015.jpg
Ginta Tora (LU Studiju daļa).
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_016.jpg
Ginta Tora (LU Studiju daļa).
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_017.jpg
Anna Lapiņa (LU Studiju daļa).
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_018.jpg
Inta Deķe (LU Studiju daļa).
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_019.jpg
Asoc. prof. Ilze Ivanova (LU Studiju daļa).
Fri Apr 09 00:00:00 GMT 1999
28_020.jpg
Dace Meiere, LU Svešvalodu fakultātes lektore.
Sat Apr 10 00:00:00 GMT 1999
28_021.jpg
Dace Meiere, LU Svešvalodu fakultātes lektore.
Sat Apr 10 00:00:00 GMT 1999
28_022.jpg
Dace Meiere, LU Svešvalodu fakultātes lektore.
Sat Apr 10 00:00:00 GMT 1999
28_023.jpg
Dace Meiere, LU Svešvalodu fakultātes lektore.
Sat Apr 10 00:00:00 GMT 1999
28_024.jpg
Svešvalodu fakultātes docente Kersti Boiko.
Wed Apr 14 00:00:00 GMT 1999
28_037.jpg
Svešvalodu fakultātes docente Kersti Boiko.
Wed Apr 14 00:00:00 GMT 1999
28_038.jpg
Svešvalodu fakultātes docente Kersti Boiko.
Wed Apr 14 00:00:00 GMT 1999
28_039.jpg

Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_005.jpg
LU Bibliotēkas jaunās lasītavas atklāšana Ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5.
Priekšplānā - LU rektors prof. Juris Zaķis.
Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_006.jpg
LU Bibliotēkas jaunās lasītavas atklāšana Ekonomikas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5.
no kr.: LU Bibliotēkas direktors Gunārs Mangulis .
Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_008.jpg
Irēna Ondzule, LU Vēstures muzeja direktore.
Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_009.jpg
Irēna Ondzule, LU Vēstures muzeja direktore.
Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_010.jpg
Irēna Ondzule, LU Vēstures muzeja direktore.
Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_011.jpg
Skats uz Vecrīgu no LU galv. ēkas jumta.
Mon Apr 19 00:00:00 GMT 1999
29_012.jpg
Vēstures un filozofijas fakultātes docents Vladimirs Kincāns.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_017.jpg
Vēstures un filozofijas fakultātes docents Vladimirs Kincāns.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_018.jpg
Vēstures un filozofijas fakultātes docents Vladimirs Kincāns.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_019.jpg
Vēstures un filozofijas fakultātes docents Vladimirs Kincāns.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_020.jpg
Vēstures un filozofijas fakultātes docents Vladimirs Kincāns.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_021.jpg
Vēstures un filozofijas fakultātes docents Vladimirs Kincāns.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
29_022.jpg
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Wed Apr 21 00:00:00 GMT 1999
29_023.jpg
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Wed Apr 21 00:00:00 GMT 1999
29_024.jpg
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Wed Apr 21 00:00:00 GMT 1999
29_025.jpg
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Wed Apr 21 00:00:00 GMT 1999
29_026.jpg
Ekonomikas fakultātes dekāns prof. Edgars Vasermanis.
Wed Apr 21 00:00:00 GMT 1999
29_027.jpg
Ekonomikas fakultātes dekāns prof. Edgars Vasermanis.
Wed Apr 21 00:00:00 GMT 1999
29_028.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_035.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_036.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_037.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_038.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_039.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_040.jpg
Prof. Ingrīda Kramiņa, Svešvalodu fakultātes dekāne.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
30_001.jpg
Prof. Ingrīda Kramiņa, Svešvalodu fakultātes dekāne.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
30_002.jpg
Kaspars Kalnciems, Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
30_003.jpg
Kaspars Kalnciems, Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
30_004.jpg
Prof. Andris Zicmanis, Ķīmijas fakultātes dekāns.
Fri Apr 30 00:00:00 GMT 1999
30_005.jpg
Prof. Andris Zicmanis, Ķīmijas fakultātes dekāns.
Fri Apr 30 00:00:00 GMT 1999
30_007.jpg
Doc. Ojārs Judrups, Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns.
Wed Apr 28 00:00:00 GMT 1999
30_010.jpg
Doc. Ojārs Judrups, Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns.
Wed Apr 28 00:00:00 GMT 1999
30_011.jpg
Doc. Zigurds Mikainis, Juridiskās fakultātes dekāns.
Wed Apr 28 00:00:00 GMT 1999
30_012.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_002.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Mareks Lauva.
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_003.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Mareks Lauva.
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_004.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_005.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Mareks Lauva.
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_006.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_007.jpg
"Universiādes" sacensības vieglatlētikā (tāllēkšana).
Tue Apr 27 00:00:00 GMT 1999
32_008.jpg
Ingrīda Bružuka, LU kancelejas vecākā lietvede.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
32_018.jpg
Laimdota Kerēvica, LU kancelejas datu bāzu inženiere.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
32_019.jpg
Aivars Švāns, LU kancelejas direktors.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
32_022.jpg
Ināra Freimane, LU kancelejas pārzine.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
32_023.jpg
Ināra Freimane, LU kancelejas pārzine.
Thu Apr 29 00:00:00 GMT 1999
32_024.jpg
Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs.
Skats no Sv. Pētera baznīcas torņa.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
38.5_003.jpg
Latvijas Universitātes galvenā ēka.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
38.5_002.jpg
Skats uz Vecrīgu pārdaugavas virzienā no Sv. Pētera baznīcas torņa.
Centrā - atjaunojamais Melngalvju nams.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
38.5_004.jpg
Skats no Sv. Pētera baznīcas torņa.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
38.5_005.jpg
Skats uz Rīgu no Sv. Pētera baznīcas torņa.
Tue Apr 20 00:00:00 GMT 1999
38.5_006.jpg
Teoloģijas fakultāte. Dievkalpojums dekanāta zālē.
Teoloģijas fakultātes dekāns Vilis Vārsbergs.
Thu Apr 22 00:00:00 GMT 1999
29_034.jpg
   | Uz albumu sarakstu |   
Latvijas Universitāte  |   LU Komunikācijas un inovāciju departaments  |   Kontakti  |   Autortiesības
Powered by: JAlbum / FreeFind